Alkoholické nápoje, které mají být zlikvidovány v souvislosti s rizikem obsahu metanolu, jsou nebezpečným odpadem. Za jejich neodbornou likvidaci hrozí podle České inspekce životního prostředí pokuta ve výši až 50 milionů korun.

„Podle Katalogu odpadů se rizikový alkohol od občanů řadí mezi rozpouštědla, od distributorů, firem a podnikatelů mezi organický odpad obsahující nebezpečné látky, proto musí být zlikvidován ve zvláštním režimu. Kdo jej vylije například do kanálu, je to stejné, jako kdyby tam vylil jinou vysoce nebezpečnou chemickou látku," řekl Deníku mluvčí Ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Lidé, kteří doma podezřelý alkohol určený k likvidaci mají, ho tedy nesmí nikam vylévat ani ukládat do popelnic musí ho odevzdat na místo určené obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů, tedy do sběrných dvorů nebo mobilních sběren nebezpečného odpadu. „Podezřelé lihoviny odkládají občané ve sběrných dvorech zdarma. Informace o nejbližším sběrném dvoře získají na obecním úřadu nebo webových stránkách obce," informoval mluvčí.

Lihoviny z barů likvidují odborníci

Podnikatelé a restauratéři předávají rizikové lihoviny odpadovým společnostem oprávněným k nakládání s nebezpečnými odpady nebo mohou přímo oslovit odpadové firmy zabývající se odstraňováním nebezpečných odpadů, například spalovny nebezpečného odpadu. Informace o nejbližších sběrných dvorech oprávněných přijímat odpady i od podnikatelů (za poplatek) podají odbory životního prostředí obecních úřadů.

„Ministerstvo doporučuje odstranění podezřelých lihovin ve spalovnách nebezpečných odpadů. Odstranění rizikového alkoholu ve skleněném obalu ve spalovně se odhaduje na 6 až 12 korun za kilogram bez DPH a bez přepravy," dodal Matyáš Vitík s tím, že ministerstvo doporučuje lidem sledovat průběžně aktuální informace o nakládání s odpadními rizikovými lihovinami.