V neděli se akce uskuteční od 11 do 16 hodin v Ostravě, v pondělí v Brně, v úterý v Plzni a poslední zastávkou roadshow bude ve středu Praha. „Glykovaný hemoglobin, laicky označovaný termínem „dlouhý cukr“, informuje o tom, zda léčba a úsilí pacienta jsou úspěšné. Napoví také míru ohrožení pacienta chronickými komplikacemi spojenými s nemocí. Čím více přesahuje koncentrace cukru v krvi hodnoty u zdravého člověka, tím více je organismus ohrožen," říká předseda České diabetologické společnosti lékař Milan Kvapil.

Cukrovka totiž způsobuje řadu dalších závažných onemocnění, jako je postižení nervů a oční sítnice, selhání ledvin a ucpávání cév. To může vést až k amputaci nohou. Vyšší je i riziko infarktu či mrtvice. Na rozdíl od jednorázového měření glykemie nebo i glykemického profilu dává „dlouhý cukr“ přehled průběžně o všech glykemiích, jež pacient naměřil během posledních 6 až 8 týdnů. Nelze jej tedy zkreslit dodržováním správné životosprávy krátce před kontrolou u lékaře či krátkodobou dietou.

Hodnota glykovaného hemoglobinu zdravého člověka se pohybuje v rozmezí 2,8 až 4 procenta. Dobře léčený diabetik by měl mít hodnotu glykovaného hemoglobinu do 5,3 procenta. Čím vyšší hodnota, tím více je organizmus ohrožen rizikem rozvoje komplikací. Vyšetření glykovaného hemoglobinu probíhá odběrem kapky krve z prstu a na rozdíl od běžného vyšetření glykemie nemusí být pacient nalačno. Provádět jej budou vždy zdravotní sestry a lékař. Jak na tom zájemci s rizikem diabetu jsou, se dozvědí několik minut po odběru. Zároveň se budou moci poradit s lékařem o svých stravovacích návycích. Více informací o jednotlivých zastávkách roadshow a vyšetření glykovaného hemoglobinu naleznete od 11. listopadu 2007 na internetových stránkách www.dlouhy-cukr.cz.