Tento způsob výuky a vzdělávání zavádí do školství město Karviná na žádost rodičů. „Zaregistrovali jsme ze strany rodičů zájem o tento typ vzdělávání. Rozhodli jsme se proto v rámci veřejného školství otevřít třídu s montessori pedagogikou v Mateřské a základní škole Prameny,“ prozradil náměstek primátora pro školství a kulturu Andrzej Bizoń.

Podle ředitelky školy Dagmar Glatzové je již kapacita třídy, která bude věkově smíšená, plně obsazena. Rodiče, jejichž děti budou tuto třídu navštěvovat, budou platit standardní „kolkovné ve výši 300 korun. „Máme 22 dětí. Každopádně výuka s prvky Montessori prvky je při nás velká výzva. A uvidíme, jak se nám ji podaří naplnit,“ řekl Dagmar Glatzová, s tím, že případném otevření školních tříd s Montessori pedagogikou se zatím jen uvažuje.

Velký zájem

Dnes funguje napříc celým okresem Karviná několik tříd mateřských s Montessori pedagogickými prvky v mateřských i základních školách. Ty jsou pouze dvě - a sice v Bohumíně a Havířově.

Bohumínská Základní škola Pianeta zahájí v září už osmý školní rok. Funguje v objektu Základní školy v Pudlově a jak říká jednatelka a zástupkyně ředitelky Veronika Pospíchalová, těší se štědré podpoře města. „Zájem o naši školu je obrovský. Převis poptávky máme známe od zápisu. Tří jsou ale maximálně pro 11 dětí. Máme u nás děti nejen z Bohumína, ale také z Havířově nebo Ostravy,“ upozorňuje Pospíchalová. V Havířově funguje Montessori základní škola Úsměv a další třídy jsou ve školkách v Orlové a Českém Těšíně (Montessorri škola Campanella).

K TÉMATU

Montessoriovská škola

Alternativní výchovně vzdělávací program, kde je dítě považováno za osobnost od přírody dobrou, která by měla být dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte.