Část nájemníků z bytů v Prostřední Suché chce přestěhovat soukromý vlastník tamních domů. Důvod? V Prostřední Suché chce vytvořit rezidenční čtvrť.

Romové se sice stěhování snaží bránit, nakonec ale musejí byty opustit pod hrozbou, že jiné bydlení jim pronajímatel nezajistí.

„Já jsem odmítla třikrát nabídnutý jiný byt, a tak mi řekli, že na další už nemám nárok. Doslova mi řekli, že na ten Šumbark prostě musím. A já se skutečně musím podvolit, protože s dětmi nemám kam jinam jít. Děti jsou zvyklé na tuto školu, a my teď budeme muset do Suché dojíždět,“ řekla Zlata Vričanová.

Úbytek dětí v tamní základní škole se už projevil. Počet dětí se snížil natolik, že tam radnice musela poprvé schválit výjimku z minimálního počtu žáků ve třídách.

Bezdoplatkové zóny by migraci zabránily

Havířov nemá vyhlášené bezdoplatkové zóny. Pokud by je měl, k přesunům obyvatel žijících ze sociálních dávek by nedošlo, protože na nových adresách by neměli na doplatky nárok.

Nešťastní Romové se obracejí i na asistenty prevence kriminality.

„Jsou v zoufalé situaci, zastavují nás a žádají, abychom jim pomohli. My kontaktujeme správce bytového fondu a informujeme ho o situaci. Ti starousedlíci jsou bezproblémoví, platí nájem a nechtějí se stěhovat. Jsou to už starší lidé a chtějí dožít tady,“ říkají asistenti.

Romských rodin se zastal i Jindřich Honěk, který prostřednictvím střediska Don Bosko vyplňuje místním dětem volný čas.

„Na rodiny je telefonicky ze strany makléřů vyvíjen nátlak, aby se odstěhovaly na Šumbark, případně do Orlové. Jedná se o starousedlíky, kteří chtějí zůstat. Jejich děti navštěvují místní školu, takže tato situace ohrožuje úbytkem žáků i školu. Argument majitele domů, že v Prostřední Suché nejsou volné byty, je nesmyslný,“ napsal ředitel střediska Honěk společnosti Residomo.

MAJITEL BUDUJE RESIDENČNÍ BYDLENÍ

Residomo tvrdí, že stěhování nájemníků domů v Prostřední Suché souvisí s realizací obchodního záměru. Podle dostupných informací se některé domy budou bourat a z dalších má být vytvořeno rezidenční bydlení, přičemž se stávajícími nájemníky se nepočítá. S residenčním bydlením má společnost Residomo zkušenost v Karviné, kde oplocením uzavřela jeden celý blok, aby v něm zajistila bezpečnost nájemníků. Cizí se do obytné rezervace dostanou pouze se svolením ochranky.

Nájemníkům z Prostřední Suché, kteří nechtějí využít nabízené byty, Residomo doporučuje oslovit další poskytovatele nájemního bydlení.

„Společnost Residomo, jako vlastník domů v ulicích Kpt. Jasioka, Hornická a Fryštátská řeší, s ohledem na technický stav nemovitostí, zajištění adekvátního bydlení nájemníkům z této lokality. Klienti jsou kontaktováni s nabídkou konkrétního bytu, který odpovídá velikostí i vybaveností bytu, který doposud využívají. Snažíme se zajistit našim nájemníkům nové, kvalitní bydlení, kdy nabízené byty jsou vhodné k okamžitému nastěhování,“ sdělila v odpovědi Jindřich Hoňkovi za společnost Residomo specialistka péče o nájemníky Monika Vlčková.

OBAVY Z BUDOUCNOSTI

Romové mají ze Šumbarku strach a bojí se přitom tamních Romů. V etniku totiž dědičně po mnoho generací panují silné vazby k příslušným rodinným klanům. Z toho pramení také vzájemná nevraživost, která bývá příčinou konfliktů.