V těchto dnech ještě není dílo dokončené, nicméně radnice se snažila, aby chodník ze zámkové dlažby byl průchodný už minimálně deset dnů před Památkou zesnulých, stejně tak i podélná komunikace.

Stavební firma se snažila co nejdříve zrekonstruovat chodník a přesunout techniku do vzdálenějších míst.

„Dnes už je vše uklizeno, zameteno a připraveno pro návštěvníky hřbitova. Chodník celkově povede od světelné křižovatky v Ostravské ulici nahoru do kopce, podél hřbitovní zdi, Pohřební služby, květinářství a skončí za obřadní síní u hospody u Štefka. Součástí chodníku bude i rekonstrukce autobusové zastávky u obřadní síně," uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

V příštím roce vyroste pod hřbitovem i nové a osvětlené parkoviště, s jehož výstavbou by se mělo začít na jaře.

„Tady je nutné ještě před samotným zahájením stavby směnit pozemky se společností RPG RE," doplnila orlovská mluvčí.