Díky obezitě hrozí těhotným ženám větší riziko propuknutí cukrovky v tomto období. Jaká je léčba a co to může znamenat pro narozené dítě, objasnila v rozhovoru Deníku diabetoložka havířovské nemocnice Barbara Buzová.

Proč se cukrovka v těhotenství může objevit, pokud do té doby byla žena zdravá?

„Těhotenství je provázeno hormonálními změnami, které vedou ke zhoršení účinku inzulínu. V kombinaci s genetickými faktory, nadváhou a vyšším věkem pak pozorujeme u těhotných žen, většinou v poslední třetině gravidity, zvýšení hladin krevního cukru, tzv. gestační diabetes.“

Zaznamenáváte zvýšený počet těchto případů?

„Ano. Výskyt gestačního diabetu provází odhadem 2 až 6 procent těhotenství. V posledních létech, díky testování celé populace gravidních žen, což se dříve neprovádělo, zachytíme více případů těhotenské cukrovky.“

Jaká je pak následná léčba?

„Pokud se jedná o cukrovku prvního typu, která byla diagnostikována a léčená již před těhotenstvím, pokračuje terapie inzulínem. U gestačního diabetu, který propukne právě v graviditě, většinou postačí režimová opatření - dieta a těhotenský tělocvik. Jen zhruba 10 procent případů vyžaduje léčbu inzulínem, a to na přechodnou dobu do ukončení těhotenství, po němž zpravidla dojde k normalizaci hladin krevního cukru.“

Jaký může mít tato nemoc vliv na narozené dítě?

„Gestační diabetes s sebou nese zvýšené zdravotní riziko pro matku i plod. Dítě diabetické matky je ohroženo vyšším výskytem vrozených vývojových vad i komplikací v průběhu porodu . Typicky pozorujeme porodní hmotnost nad 4000 gramů, častější výskyt novorozenecké žloutenky, hypoglykémie a jiných komplikací.“

Dá se nějakým způsobem ovlivnit, aby matka cukrovku nedostala?

„Výskyt těhotenské cukrovky je zčásti podmíněn genetickými faktory, které ovlivnit nelze.
Vyšší frekvenci diabetu ale pozorujeme u žen s nadváhou či obezitou, proto je vhodnou prevencí zdravý životní styl, dostatek přiměřené fyzické aktivity, udržování optimální tělesné hmotnosti, a to již v období před otěhotněním.“