O tom do čeho by chtěla radnice investovat a sjakými příjmy počítá, hovořil ekonomický náměstek Eduard Heczko.

Sjakým finančním obnosem by mělo příští rok město hospodařit?

Počítáme spříjmy přesahujícími jednu miliardu korun. Vpříštím roce se projeví nový zákon o rozpočtovém určení daní. Ten říká, že by neměl být pro Havířov nijak významný. Město by si podle odhadů mělo polepšit asi o 40 milionů korun. My však tento optimismus nesdílíme a počítáme vplánech pouze sdevíti miliony. Kdyby náhodou byly příjmy vyšší, tak budeme mít rezervu, kterou buďto využijeme na zaplacení důležitých akcí nebo ji převedeme do fondů na další rok. Vůbec pak nevíme, co celkově přinese daňová reforma. Určitě se sníží příjmy zdaní fyzických osob ze závislé činnosti. Reforma říká, že se daně sníží na 15 procent, takže zaznamenáme určitě pokles. Stejně jako letos bude doznívat společné zdanění manželů. Naopak nárůst příjmů bude zDPH, kde vmnoha komoditách dojde ke zvýšení zpěti na devět procent.

Jaká největší investice vroce 2008 rozpočet města zatíží?

Stejně jako letos se nejvíce financí bude investovat do stavby nového domova důchodců. Letos se proinvestovalo 65 milionů místo původně plánovaných pětačtyřiceti. Díky příznivým podmínkám zhotovitelé přišli snávrhem o navýšení, jelikož mohou stihnout více prací. My stím samozřejmě souhlasili. Vpříštím roce se počítá sčástkou 135 milionů na stavbu. Celkem však bude investováno přes 200 milionů, protože se musí počítat svybavením interiérů. Do konce příštího roku by měla být stavba hotova a se spuštěním provozu se počítá počátkem roku 2009.

Které další větší akce Havířov čekají?

Co se týká finančního objemu, tak na druhém místě bude výstavba křižovatky na ulicích U Skleníku, Orlovská a Požárnická. Ta se řeší už třetí rok, když jsme největší problémy zaznamenali tradičně svýkupy pozemků. Křižovatka by měla stát něco málo přes 41 milionů korun. Samozřejmě, že budeme žádat o poskytnutí dotace, takže město celou částku nezaplatí, ale přesná čísla ještě nevíme. Dále budou pokračovat opravy chodníků na Hlavní třídě. Ve druhé etapě se počítá sopravou komunikace od světelné křižovatky nad kostelem až po ulici Svornosti. Zde by měla sopravou chodníků začít i plánovaná výměna stromů. Vdnešní době už firma RPG pracuje na opravách domů, aby poté novou komunikaci neničila.

A co protipovodňové hráze, které mají uchránit plánovaný areál volného času od následků rozvodněné Lučiny?

O tomto projektu se bavíme už několik let. Nyní se nám konečně podařilo dostat důležitý souhlas od Povodí Odry. Přesto je to ještě běh na dlouhou trať, jelikož nyní musíme zpracovat projekt, který musí odpovídat všem normám a musí ho opět schválit Povodí Odry. Když získáme toto povolení, budeme mít vymezen prostor a můžeme zadat vypracování projektu celého areálu. Vtomto případě už nebudeme samozřejmě čekat na to, až se začnou hráze stavět. Každopádně na příští rok počítáme stím, že vpřípadě souhlasných stanovisek bude projekt hrází okamžitě zpracován.

Kolik chce město celkově proinvestovat?

Vplánu máme investice za 480 milionů korun. Město je schopno tuto částku celou pokrýt zvlastních zdrojů, ale samozřejmě, že se budeme snažit o získání co největšího balíku dotací. Bude záležet na naší šikovnosti a možnostech. Kdyby nastal ideální stav, tak by se mohly vyšplhat na 25 procent celkových investic do staveb, což však určitě nebude.

Finanční výbor se srozpočtem seznámil, ale prozatím ho nepodpořil. Proč?

Finanční výbor si po prostudování vyžádal doplňující materiály. Zejména ho zajímal rozpis investičních akcí a podrobný přehled dotací. Ještě si vyžádal rozpočtový výhled na roky 2009 a 2010. Tento týden vydá konečné stanovisko. Pokud bude kladné, očekáváme jednodušší projednávání rozpočtu na zastupitelstvu.

Mluvil jste o investicích. A co dotace?

Na dotace uvolníme 38 milionů korun, což je oproti očekávané skutečnosti letošního roku navýšení o 4,5 milionu. Když přihlédneme ktomu, že letos byly vdotacích zahrnuty i ozdravné pobyty dětí, které jsou nyní vjiné kapitole, došlo ke skutečnému navýšení o dva miliony. Vtéto oblasti jsme přistoupili ke změně. Například prioritním sportům a těm, co hrají na nejvyšší úrovni, jsme jejich dotování zahrnuli pevně přímo do rozpočtu. Jednotlivé komise, jako sportovní, kulturní a sociální budou přerozdělovat zbytek ve výši 4,3 milionu korun. Nadále budeme podporovat okolo 700 tisíci korunami například Armádu spásy nebo plavání dětí, které přestal podporovat stát. Podpoříme také paralympiádu a sraz junáků. Začlenili jsme sem také opravu vzpěračské haly. Téměř 1,5 milionu půjde hlavně do sociálního vybavení, které je vžalostném stavu.