Jaké je stanovisko současného vlastníka, řekl Deníku ředitel pro vnější vztahy Petr Handl.

Jak je to tedy s možností privatizace vašich bytů?

„Ve všech dosavadních prohlášeních, která jsme kdy na toto téma učinili, pokaždé zaznělo, že se tvoří dlouhodobá strategie, jak nakládat s bytovým fondem, a že práce na stanovení této strategie zabere zhruba tři roky práce. K tomu mohu jen doplnit, že se tímto úkolem vedení skupiny RPG Real Estate skutečně zodpovědně zabývá. Co se týče prodeje, myslím, že nájemníci se nemusejí obávat, protože ze zákona plyne jejich předkupní právo na byty, které užívají. Takže pokud by došlo k rozhodnutí byty prodat, budou stávající nájemníci osloveni s touto nabídkou jako první. Všechny ostatní otázky, tedy jestli, za kolik, jak a kdy by mohly být byty případně prodány, jsou právě předmětem rozsáhlé studie, která by měla určit, jak dále s naším bytovým fondem nakládat. První výstupy z této studie bychom mohli mít k dispozici v první polovině příštího roku. Proto se zatím zaměřujeme především na zlepšování stavu našich domů ve vybraných lokalitách.“

Lidé ale někdy poukazují na to, že místo abyste opravovali domy, které již vlastníte, chcete stavět nové byty nebo dokonce mrakodrapy?

„Víte, skupina RPG Real Estate je realitní skupinou, která se nezabývá pouze bytovou problematikou. Do našeho majetku patří i rozsáhlé pozemky, administrativní budovy, hotely a jiný majetek, za který jsme také zodpovědní a musíme s ním hospodařit. Významnou náplní naší práce je také rozvoj nových projektů, jako je například projekt Jindřich Plaza v Ostravě nebo tady v Havířově využití areálu bývalého dolu Dukla a podobně. Velmi důležité ovšem je, že všechny takovéto projekty jsou financovány z úplně jiných peněz, než které se týkají bydlení a vyberou se na nájemném. Veškeré peníze z bydlení jdou opět do bydlení a ostatní projekty realizované skupinou RPG Real Estate jsou financovány zásadně z jiných zdrojů.“

Dobrá. Ale vraťme se ještě k otázce bydlení. Někteří naši čtenáři se pozastavují i nad tím, že ani výměny vašich bytů nejsou nijak snadné. Jak je to tedy například s byty, které se uvolní?

„Strategie nakládání s volnými byty je další oblastí, která vyžaduje nové koncepční řešení. Jedná se nejen o stávající způsob přidělování bytů podle pořadníků či možnost jejich výměny mezi nájemníky, ale i o podmínky vrácení bytu pronajímateli. I touto problematikou se v současné době zabýváme. Naše stávající směrnice jsou velmi pečlivě připravené v souladu s českými zákony a jsou výsledkem letitých zkušeností, jak zabránit spekulacím a podvodům s byty. Je ovšem pravdou, že i z důvodu velkého množství administrativních úkonů může občas dojít k nedorozuměním nebo omylům. Proto mohu slíbit, že novým řešením, které pro tuto oblast momentálně připravujeme, se opět přiblížíme nájemníkům, abychom jim i v tomto směru zjednodušili život.“