Proč muselo být odebráno od rodin tolik dětí? Čím se počet navýšil?

„Tak je to především proto, že od prosince minulého roku již fungujeme jako Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kdy jsme povinni poskytovat ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li ohrožen příznivý vývoj dítěte, příp. jeho zdraví. Sociální pracovnice mají kompetenci kpodání žádosti o umístění dítěte do zařízení a vpodstatě jsou i povinny reagovat tímto opatřením ihned, když zjistí, že je dítě vbezprostředním ohrožení a nikdo zdalších příbuzných dítěte neprojevil zájem o jeho péči. Teprve potom dochází ksamotnému šetření a posouzení, jak se bude postupovat dále. Což znamená, že pokud je prokazatelné zanedbání a ohrožení vznese se návrh ksoudu na nařízení předběžného opatření. Vdalším sledu pak může soud vydat rozsudek o nařízení ústavní výchovy.“

Jak reagují rodiče, když je jim dítě odebráno?

„Reakce rodičů bývají různé, ale vpodstatě zde můžeme odlišit dvě úrovně. Vtom kladnějším případě, se může jednat o nějaký zkrat vrodině a rodiče nás ihned kontaktují. Mnohdy i dříve než je knám dítě dovezeno. Mají zájem situaci vysvětlit a zjednat nápravu. Pokud po důkladném šetření ve spolupráci soddělením sociálně právní ochrany dětí shledáme, že opravdu neexistuje riziko, je dítě vbrzké době navráceno zpět do rodiny. Naším cílem není vědomě a bezdůvodně prodlužovat pobyt dítěte v zařízení. Také spolupracujeme srodinnými příslušníky, kteří by se mohli dočasně o potomka postarat, než se situace vyjasní nebo urovná.“

A vhorším případě?

„Jsou to někdy opravdu smutné příběhy. Například se stává, že sociální pracovnice najde vbytě skupinu opilých dezorientovaných lidí, včetně rodičů a mezi nimi leží plačící dvouleté batole. Ona pak neví, koho vtu chvíli prvně zachraňovat. Následně je dítě dovezeno knám a rodiče projevují zájem až po nějaké době nebo vůbec.“

Je povinnost ze zákona si vaše služby platit?

„Tohle je také potřeba rozlišit. Pokud dítě pobývá vnašem zařízení na základě nařízené ústavní výchovy, vtakovém případě rodiče pobyt dítěte nehradí. Je-li zde dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ať už na základě žádosti rodiče, oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo snařízeným předběžným opatřením, pak jsou povinni ze zákona platit částku, která nyní činí u děti do šesti let 1280 korun. Nicméně vymahatelnost u sociálně slabých lidí, je poměrně těžká.“

Zaplacení vyžadujete vy jako Čtyřlístek?

„Ano, to je změna, která vešla vplatnost od 1. září tohoto roku. My zahajujeme správní řízení ve věci úhrady. Do té doby se o to musely starat sociální pracovnice při obecních úřadech obcí srozšířenou působností. Od výše uvedené částky jsme však povinni odečíst přídavek na dítě, který je nám za určitých podmínek poukazován na úhradu potřeb dítěte. Jeho výše činí zhruba 570 korun.

Blíží se Vánoce, podaří se vám některé děti vrátit na svátky zpět do rodin, ať adoptivních?

„Máme tady pár dětí, u kterých končí půl roční lhůta, kdy rodič neprojevil jakýkoliv zájem a kontakt. Už předem si tu dobu hlídáme, tak abychom byli co nejrychleji připraveni dítě nabídnout do náhradní rodiny. Postup je takový, že my kontaktujeme sociální pracovníky, ti dají podnět ksoudu na zbavení rodičovské zodpovědnosti. Pak dítě může jít kadopci, nebo do pěstounské péče. Vše se odehrává přes oddělení sociálních služeb při krajském úřadu.“

Je ale o ně zájem? A dohlížíte na ně dál?

„Víte, mnohdy ještě platí, že největší zájem je o ty nejmenší, zdravé děti, spíše českého etnika. A to jsou dost silná kritéria, na které ale mají náhradní rodiče samozřejmě právo. Odchází-li dítě do osvojení, vzniká mezi osvojitelem a dítětem stejný vztah jako mezi biologickým rodičem a jeho dítětem. Dalším příkladem náhradní rodinné péče je pěstounství, kdy pěstoun má oprávnění zastupovat dítě jen vběžných záležitostech. Našemu zařízení pak již nepřísluší sledovat pobyt dítěte vnáhradní rodinné péči. Vždy nás ale potěší, když nás přijdou navštívit děti se svými novými rodinnými příslušníky.“