Někdy trvá jen pár týdnů, než se dítě dostane do náhradní rodiny nebo zpět kvlastním rodičům. Jaká cesta vede knavrácení do rodinného života, řekla Deníku vedoucí a sociální pracovnice Simona Šostá Skovajsová.

Jaká je kapacita vašeho zařízení a kolik máte nyní umístěných dětí?

„Jsme schopni poskytnout péči až třiceti dětem, které jsou rozděleny do třech domácích buněk. Stává se, že klidně během jednoho dne můžou sociální pracovnice dovést i několik dětí najednou. Nyní však poskytujeme domov jen jedenácti dětem, což je samozřejmě dobře. Tito malí, potřebuji velkou péči a starostlivost. Proto jsou rozděleni do tří skupinek. Pokud přijímáme sourozence, zůstávají samozřejmě pospolu. Každá skupinka má své zázemí. To znamená, že děti mají svou hernu, kde probíhá výchovný program a kde si hrají, dále je zde ložnička, kuchyňka sjídelnou a sociální zařízení. Náhradní tety, které zajišťují péči, jsou vždy čtyři pro děti jedné skupinky a střídají se na směnách.“

Za jakých podmínek mohou být děti vráceny pravým rodičům nebo dány kadopci, či pěstounské péče?

„Je to velice složité, protože musíme mít naprostou jistotu, že dítěti nehrozí žádné nebezpečí a bude o něho dobře postaráno. Dítě je odebráno rodičům, pokud je zjištěno zanedbání péče. Po umístění do našeho domova se začíná vyhodnocovat, v jakém je dítě stavu a samozřejmě se prošetřují nedostatky vrodině. Rodiče mají velkou škálu možností, jak snámi spolupracovat. Například mohou knám denně docházet, je jim umožněno podílet se na osobní asistenci u svých dětí na domácí buňce (krmení, hygiena, odpolední program). Rodiče jsou také vkontaktu se zdravotními sestrami, doktorkou nebo psychologem, skterým mohou konzultovat vývoj dítěte. Je nutno podotknout, že po celou dobu co je dítě u nás, mají rodiče čas a prostor na úpravu podmínek pro navrácení dítěte do rodiny, to znamená léčba závislosti, vyřešení partnerských vztahů či vytvoření vhodného zázemí.“

Projevuji rodiče tento zájem, aby získaly potomka zpět?

„To je právě problém. Možnosti jsou velké, ale často se rodiče odkazují na svou špatnou sociální situaci. Mnohdy to tak ale není, jelikož například na automaty či alkohol prostředky najdou. Je to smutné, ale setkáváme se tady stakřka nepochopitelnými případy a někdy zůstává rozum stát. Někteří rodiče sice pravidelně chodí na návštěvy, ale nedělají nic pro zlepšení svých podmínek, jelikož vidí, že je tady o dítě postaráno dobře po všech stránkách a ktomu je to nic nestojí. Berou to jako bezplatnou službu, školku.

A nemůže takové dítě být umístěno do náhradní rodiny?

„Naše zákony jsou nastaveny tak, že pokud rodiče neprojeví během šesti měsíců opravdový zájem o dítě, mohou být zbaveni soudním rozhodnutím rodičovské zodpovědnosti a pak se dítěti hledají náhradní rodiče. Je ovšem těžké odlišit, co je opravdový zájem a co je zájem pouze formální vpodobě jedné návštěvy, případně několika dopisů. Jestliže rodiče projevují jen minimální zájem a nevytvářejí si podmínky pro převzetí svého dítěte, připadá vúvahu jako vhodná varianta pěstounská péče. Což ale znamená, že biologický rodič má nadále právo zastupovat dítě v důležitých věcech (vyřízení cestovního dokladu) a může se i kontaktovat se svým dítětem. Může se ale stát, že rodič neprojevuje zájem a nespolupracuje spěstouny a pak je rovněž možné podat ksoudu návrh na zbavení rodičovské zodpovědnosti.“

Za jakou dobu se vám podaří dítě vrátit zpět do rodiny?

„Musím říct, že většinu dětí se nám podaří vrátit do jednoho roku, což je dobré. Druhá stránka je, že i když jsme zařízení pro děti do tří let, mohou u nás děti zůstat až do začátku školního věku, pokud se situace nedá vyřešit a i to se stává. Vtakovém případě jsme povinni zajistit předškolní docházku vmateřské škole.“

Mohou být u vás umístěny i děti spostižením?

„Ano mohou a momentálně jsou. Máme zde dva tříleté chlapečky, kteří jsou mentálně i zdravotně postižení a jedno dítě jen zdravotně postižené. Máme zde místnost, která slouží jednak jako ordinace pro dětskou doktorku, která knám dochází, ale také jako rehabilitační místnost. Pracují u nás jen zdravotní sestry, takže jsme schopni se o tyto děti profesionálně postarat, i když to nebývá mnohdy jednoduché.“

Znají u vás děti, co jsou to prázdniny nebo dovolená?

„Ano, minimálně dvakrát ročně jezdí na ozdravně rekreační pobyty. Na jednom byly nedávno na konci měsíce května a koncem června jedou do Beskyd. Musím říct, že co se týče finančních prostředků, nemohu si stěžovat. Dostáváme dotace od kraje a pak nám pomáhají sponzoři a magistrát města vždy dětem věnuje prostředky na zakoupení vánočních dárků.“