Kdy se zrodil mikroregion a co bylo impulsemk jeho vzniku?

„Začalo to před deseti lety vroce 1997 zpracováním strategie rozvoje turistiky voblasti Těrlické, Žermanické a polské přehrady Goczalkowice. Vzáří roku 1998 se zahájily práce na projektu. Právě ten byl jedním z prvních, který se zabýval spoluprací obcí v regionu včetně přeshraniční. Na základě dobrých zkušeností při tvorbě tohoto významného materiálu dne 27. září 1999 obce Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Horní Bludovice, Lučina, Pazderna, Soběšovice, Těrlicko a Žermanice zaregistrovaly svazek obcí pod názvem Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady. Později se přidaly Bruzovice.“

Jak jste spokojená sdosavadní činností sdružení?

„Mohu říci, že spolupráce obcí vrámci regionu je velmi dobrá a užitečná. Na našich pravidelných měsíčních pracovních setkáních, která se pokaždé konají vjiné obci, si vyměňujeme zkušenosti zrůzných oblastí a také si ujasňujeme názory na řešení konkrétních problémů. Nechybí mezi našimi zástupci ani dvou nebo i vícestranné konzultace při přípravě žádostí o dotace nebo jiných často složitých administrativních úkonů.“

Včem vidíte největší přínos existence mikroregionu?

„Především v zájmu nás všech vzájemně spolupracovat. Některé programy bez širší součinnosti by se těžko řešily. Rozvoj dopravy, turistiky a cestovního ruchu, budování cyklostezek, infrastruktury, péče o životní prostředí to přímo vyžadují. Právě vtom má mikroregion nezastupitelné místo. Lépe se nám také daří získávat finanční prostředky formou dotací a příspěvků na realizaci významných akcí. Příkladem může být financování rekonstrukce našeho kulturního domu na náměstí vHorním Těrlicku nebo výstavba sportovního areálu fotbalového hřiště. Ke kladům náleží rovněž organizování společných kulturních a sportovních akcí.“

Jaké jsou vaše současné aktivity a úkoly pro nejbližší období?

„Hlavním cílem je rozvoj turistiky, cestovního ruchu a rekreace, což následně znamená i ekonomický rozmach. Nyní aktualizujeme dokument Strategie rozvoje mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady z roku 2001. Mnohé úkoly, které zahrnuje, jsou již splněné, některé rozpracované a doplňujeme je o nové aktivity. Knašim těrlickým patří například vodní lyžování za vlekem, vodní záchranná služba Českého červeného kříže, výstavba lyžařského areálu na Babí hoře vHradišti, problematika parkování vrekreační oblasti, rekonstrukce hasičské zbrojnice, rozhledna na Babí hoře, přístavy pro vodní dopravu nebo chodník podél Těrlické přehrady.“

Myslíte si, že by bylo ku prospěchu rozšíření sdružení o další obce?

„Nebráníme vstupu nedalekých obcí do našeho svazku. Vsoučasné době jsme nabídli spolupráci Horní Suché a Chotěbuzi u Českého Těšína. Samozřejmě kontakty mohou být i volnější a účelové například při zpracování konkrétních projektů, pořádání kulturních sportovních a společenských akcí a podobně. Každý dobrý nápad a podnět je vítaný.“