Práce na přípravě rozpočtu pro příští rok má havířovská radnice za sebou. Vedení města se rozhodlo při plánovaných příjmech okolo jedné miliardy korun o 171 milionů korun více utratit. „Zvýšené náklady pokryjeme zvlastních zdrojů, přesněji řečeno zúčelových fondů, kde máme rezervy,“ vysvětlil pokrytí rozdílu ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko.

Rozpočet je sice hotov, ale definitivně může být schválen až vpolovině prosince. Nyní byl konzultován ve finančním výboru. Ve středu se jím bude zabývat rada, která může zohlednit poslední připomínky. Finální verze bude vystavena na úřední desce. O osudu městského rozpočtu se rozhodne při hlasování zastupitelstva, které je naplánováno na 17. prosince.

Letos se vedení města rozhodlo při sestavování finanční rozvahy pro jiný přístup. Odbouralo několikafázové sestavování rozpočtu vtzv. kolečcích, ale vsadilo na přímé určení objemu financí do jednotlivých oblastí. Jednotliví vedoucí odborů dostali konkrétní čísla, ze kterých museli vycházet. Tímto krokem se celý proces zjednodušil a urychlil.