„Letos se opravdu vyhneme poprvé za několik posledních let rozpočtovému provizoriu, se kterým se v uplynulých letech potýkalo naše město. Pro mne je nejdůležitější, že město i nadále bude hospodařit v rámci daňových příjmů bez nutnosti půjček. Každopádně bude na veškeré běžné výdaje, ale i nutné rekonstrukce a také některé nové investice,” uvedl místostarosta Stanislav Folwarczny.

Ve fondu rozvoje a rezerv si vedení města ponechalo dostatečnou částku pro přípravu stavebních pozemků, dokončení zimního stadionu a nutné spolufinancování projektu obou Těšínů Zahrada dvou břehů, pokud se podaří získat evropské peníze. K nevýznamnějším investičním výdajům patří dokončení revitalizace vodní nádrže Hrabinka, rekonstrukce areálu KaSS Střelnice, rekonstrukce chodníku před školou na ul. Pod Zvonek ve Svibici a některé další investiční akce do místních komunikací.

„Část rozpočtu bude rozdělená na údržbu, rekonstrukce, opravy městského majetku (budovy, komunikace, chodníky) a na chod úřadu. Desítky miliónů přijde radnici zajištění sociálních služeb, nemalá částka je určena pro kulturu,” říká Folwarczny. O 20 miliónů navíc bude v městské pokladně díky prodeji pozemku pro výstavbu korejského závodu firmy Donghee. Karviná bude v roce 2008 hospodařit s přibližně stejnou částkou jako loni – tedy cca 1,55 miliardy korun.

„Na investiční akce půjde příští rok z rozpočtu asi 40 milionů korun. V tom jsou ještě začleněny peníze určené na kofinancování projektů podpořených z fondů EU,” objasnil náměstek karvinského primátora Jan Wolf. S jakými investicemi města příští rok počítá? Kromě již započaté stavby kanalizačního sběrače by měla začít rekonstrukce zámeckých koníren, snad i obnova a zastřešení letního kina a dokončí se oprava loděnic.

„Něco se snad podaří získat z přebytku hospodaření za letošní rok, jehož výše však bude známa až v dubnu. Předpokládám, že přebytek by měl být ve výši asi 40 milionů korun,” dodal Wolf. Orlovští zastupitelé budou o rozpočtu na příští rok jednat ve středu. Navrhovaná výše je 526 milionů korun. „K největším investicím příštího roku určitě bude patřit rekonstrukce objektu A bývalého hotelového domu Doubravan,“ řekla mluvčí města Nataša Cibulková.