Jde o křižovatku v katastrálním území havířovské městské části Šumbark. Nově nebude po úpravě možné odbočit ve směru od Šumbarku na silnici I/11 směr Havířov-centrum, zatímco levé odbočení z komunikace I/11 směr Šumbark zůstane plně zachováno. Silnice je zde ještě čtyřproudá.

V rámci přestavby aktuální křižovatky bude provedena úprava středového dělícího pásu a změní se vodorovné i svislé dopravní značení. 

„Kromě jmenovaných zásahů ŘSD připravuje instalaci betonových svodidel a dalších bezpečnostních prvků, jakými jsou například reflexní balisety,“ upozornil Miroslava Mazal z ŘSD.

Práce na křižovatce začnou v pondělí, pokračovat budou do Vánoc. Na silnici I/11 mezi Havířovem a Ostravou bude uzavřen vždy levý pruh a doprava povede plynule po nedotčených částech komunikace obousměrným režimem 1+1.

Přestavba vyjde na 1,8 milionu Kč bez DPH. Zhotovitelem je firma Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o.

Podle Mazala patří křižovatka k jedněm z nejrizikovějších v kraji. „Vzhledem k této skutečnosti začalo ŘSD konat potřebné kroky vedoucí k odstranění bezpečnostního deficitu spravované silnice,“ dodal.