Obchvat Karviné
Tři kilometry dlouhý úsek silnice povede jako prodloužená Nádražní ulice mezi železniční tratí a jezerem v parku Boženy Němcové, pak přes řeku a za Darkovským mostem se napojí na stávající silnici vedoucí do Českého Těšína. Silnice bude dvoupruhová (podél jezera v parku bude několik set metrů čtyřpruhová) a jezdit se po ní má osmdesátikilometrovou rychlostí. Obchvat je o kilometr kratší než současná trasa přes město.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Tomáše Neřolda má vše přesné termíny, které se zatím daří plnit.

Na podzim 2014 se rozhodlo o nutnosti pokračovat v majetkoprávní přípravě stavby silničního obchvatu Karviné. Jak situace vypadá dnes?

Vše běží, jak má. V letošním roce jsou v plánu výkupy pozemků, odnětí zemědělského půdního fondu a hodnocení rizik ekologické újmy, v roce 2017 následně vypracování zadávací dokumentace stavby a projektové dokumentace pro stavební povolení.

Dlouhodobé přípravy podobných staveb často provázejí problémy s financováním. Nemůže to být i případ silničního obchvatu Karviné?

Aktuálně je vše v pořádku, stavba obchvatu Karviné má prioritu a je zařazena v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a stejně tak ve střednědobém výhledu na léta 2017 2018. Celkové náklady na stavbu se předpokládají ve výši 654,8 milionu korun.

Pokud se nic nezadrhne, jsou už i přibližné termíny zahájení a předpokládaného dokončení stavby?

Ano, v tuto chvíli se předpokládá zahájení stavby v červnu 2018 a dokončena by měla být v listopadu 2020.