Středisko vzniklo na popud klientů. „V poslední době se začaly množit dotazy ze strany našich stávajících klientů, zda bychom mohli pomoci také s pokosením zahrádky, s drobnými údržbářskými pracemi v domácnosti a podobně. To nás dovedlo k myšlence otevřít nové středisko, které bude toto vše poskytovat," popisuje vedoucí nové služby Lenka Zahradníková impulzy vedoucí ke vzniku střediska.

Stejně tak chtěli v českotěšínské Charitě vyjít vstříc požadavku po přepravních službách čistě pro seniory. I ty tedy nová služba nabízí.

„Jedná se o služby navazující a doplňující naši stávající činnost. I když jsou služby určeny pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností, nejedná se o registrovanou sociální službu. Proto jsme zvolili cestu nového střediska, které je od těchto služeb oddělené," vysvětluje ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek.

Vysvětluje, že náplní práce tohoto střediska ale nebude suplování taxislužby ani úklidových firem a tzv. hodinových manželů. Název nové služby vybrali respondenti ankety na webových stránkách organizace. Zájemci o novou službu naleznou více informací na webových stránkách www.ceskytesin.charita.cz.