„Firma hodlá v brzké době modernizovat zařízení používané při těžbě, ale máme přitom velký problém s nedostatkem pracovníků. Proto se snažíme se zaměstnavatelem dohodnout výhodnější platové podmínky, aby hornické povolání získalo větší prestiž a byl o ně větší zájem,“ vysvětlil hornický odborový předák Miroslav Syrový.

V současné době berou doly do práce pracovníky, kteří nebyli vyučeni pro hornické povolání. Pro práci v podzemí si je šachty rekvalifikují.

„Bylo by dobré, kdyby vznikly obory zaměřené pro odbornou přípravu horníků. Žáci by získali třeba klasické zámečnické výuční listy a v posledním ročníku by se připravovali pro práci s důlním zařízením,“ dodal Syrový.