„Tělocvičná jednota Sokol Záblatí se na nás obrátila s žádostí o finanční pomoc, která by jí umožnila rekonstruovat interiér budovy, v níž se celoročně konají společenské i sportovní akce. Při jedné z nich došlo letos k odlomení části omítky stropu v sále. Po zmapování stavu byla odbornou firmou sklepána další uvolněná místa se závěrem, že je třeba co nejdříve zajistit opravu celého stropu sálu včetně stěn a opravu přísálí,“ konstatoval místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Jednota vyčíslila rekonstrukci na 780 tisíc korun, což je částka přesahující její celoroční rozpočet. Proto požádala město o dotaci 700 000 korun s tím, že spoluúčast 80 000 korun zajistí z vlastních zdrojů a od sokolské župy. „V budově trénují nejen oddíly Sokola, ale i externí sportovní kluby. Využívá ji také místní škola a školka, pořádají se v ní plesy, besídky a karnevaly. Tělocvičná jednota pronajímá prostory na tyto akce za symbolický nájem. Proto se zastupitelé rozhodli žádosti vyhovět a s opravou jednotě pomoci,“ vysvětlil Bruzl.

Na Lodičkách v Karviné bude zase živo.
Tipy na víkend: Karvinsko nabídne Summer Open Air na Lodičkách a ligový fotbal

Vstříc Sokolu vyšlo nejen samo město, ale i bohumínské technické služby BM servis, které zajistily materiál na přípravné práce a vyklizení sálu. „Ani my jsme nezaháleli a uspořádali jsme brigádu našich členů. Před nástupem firmy jsme zakryli podlahu i pódium. Rekonstrukce by měla být hotova do konce prázdnin, poté se zase sejdeme a dáme sokolovnu do stavu, který opět umožní její plnohodnotné využívání,“ uvedla místostarostka TJ Sokol Záblatí Pavla Skokanová s tím, že stavební práce zahrnují sesekání a oškrábaní omítky, částečnou výměnu dřevěného podbití, provedení sádrové omítky a zhotovení stropního podhledu. 

Sál sokolovny projde generální opravou.Sál sokolovny projde generální opravou.Zdroj: Jana Končítková

Záblatská sokolovna má více než devadesát let a tomu odpovídá i její technický stav. Do budoucna proto bude nutné zajistit i novou podlahu. „Pokoušeli jsme se na její opravu získat dotaci z Národní sportovní agentury, bohužel neúspěšně. Věříme ale, že se v příštích letech podaří finance sehnat, abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní zázemí pro akce a být důležitou součástí kulturního a sportovního života v Bohumíně,“ uzavřela Skokanová.