Krajem provozovaná střední škola ve Školní ulici v Havířově-Šumbarku se vyprofilovala ve spaciálku, která se soustředí právě na vzdělávání méně nadaných a také tělesně a duševně postižených. „Jsme sloučená základní a střední škola zaměřená na speciální výchovu. Připravujeme také otevření speciální mateřské školy," vysvětlil ředitel školy Vojtěch Kolařík.

Základní i střední škola má své oddělené objekty. Ve střední se včera konal den otevřených dveří. Žáci základních škol z celého regionu se přicházeli podívat, jaké obory by mohli studovat. Studovat mohou dvouleté nebo tříleté obory.

„V tomto oboru převládá praxe nad teoretickým vyučováním. Na učení to není moc náročný obor. Není v něm chemie ani žádný cizí jazyk. Praxi získáte v našich učebnách a přímo v provozech partnerských firem," vysvětlovaly školákům učitelky, které je školou provázely.

Základní střední vzdělání mohou žáci získat například ve dvouletých oborech Práce ve stravování, Stavební práce nebo Praktické škole. Mezi tříletými obory jsou Strojírenské práce - automontážní práce, Malířské a natěračské práce, Prodavačské práce, Zahradnické práce, Šití oděvů nebo Pečovatelské služby.

„Nabízíme pomocnou ruku žákům, kteří na základní škole nebyli tak zdatní. Přesto mohou získat potřebné vzdělání a praxi v mnoha oborech. Některé jsou určeny i pro žáky, kteří neukončili devátý ročník základní školy. Naše škola je také uzpůsobena pro studium žáků s tělesným nebo mentálním postižením. Žáci, kteří si u nás zvolí některý tříletý obor a bude se jim dařit, mohou po jeho úspěšném absolvování dále pokračovat v nástavbovém studiu," řekl ředitel školy Vojtěch Kolařík s tím, že škola provozuje krytý bazén s tělocvičnou.