Město jeho sbírku odkoupí a využije. Nabídku vdovy po zemřelém Jozefu Chmielovi na odkup pozůstalosti za 100 tisíc korun akceptovali minulý týden městští zastupitelé.

Sbírka obsahuje mj. unikátní fotografie jednotlivých částí Karviné, dříve samostatných obcí – Fryštátu, Ráje, Darkova či Karviné – ale i jiných záběrů z karvinského regionu, dobové pohlednice, důlní mapy, rukopisy Gustava Morcinka (známý polský spisovatel narozený v Karvinné – pozn. aut.), knihy a další adjustované originály i kopie.

Jako milovník folkloru Chmiel sbíral i věci z tohoto oboru a sám vyrobil několik trombit, což jsou fujary slezských horských pastýřů.

Podle tajemníka karvinského magistrátu, původním povoláním historika, Romana Nogola, je to dobrá zpráva. Artefakty z Chmielovy sbírky budou ozdobou hornického muzea, které město plánuje zřídit v jednom z domů na Masarykově náměstí, které letos koupil, a chystá jejich rozsáhlou rekonstrukci.

„Co vím, tak pan Chmiel měl skutečně unikátní a početnou sbírku věcí spjatých s hornictvím a regionem. Všechny ty věci se ale musí nejprve protřídit, zaevidovat, což bude práce pro odborníky historiky a pracovníky archivu a muzea,“ řekl Nogol.

Jméno Jozefa Chmiela najdeme na řadě knížek a publikací o Darkově či staré Karvinné, jichž je přímo spoluautorem nebo do nich věnoval fotografie ze svých sbírek.