Na čtyřista dobrovolníků, zejména ornitologů, skautů a strážců přírody se v polovině ledna vydalo v rámci tradiční mezinárodní akce sčítat vodní ptáky zimující na území Česka. Cílem jejich počínání bylo nejen zjistit početnost a druhové složení opeřenců, ale také to, jak ptáci reagují na změny klimatu a mění své zvyky.

Jako jedno z pravidelně sledovaných míst dobrovolníci neopomenuli ani okolí řeky Olše, kde sčítání probíhalo od Jablunkova až po soutok s Odrou. Na Těšínsku se konkrétně jednalo o dva úseky, a to od silničního mostu v Třinci po silniční most v Chotěbuzi a od tohoto mostu pak po první most v Karviné.

„Letošní sčítání ptactva na Olši bylo bohužel nejslabší za posledních deset let. Na vině byla nadprůměrně teplá zima, během které vodní plochy nezamrzaly a ptáci se tak rozptýlili na různé rybníky či přehrady a na řece se příliš nezdržovali,“ vysvětlil českotěšínský referent vodního hospodářství a ochrany přírody Daniel Křenek s tím, že v loňském roce byly naopak všechny stojaté vodní plochy zamrzlé a ptákům nezbylo nic jiného, než se stáhnout na tekoucí vody.

„Zatímco vloni bylo na úseku mezi Třincem a Karvinou sečteno 2038 kusů ptactva čtrnácti různých druhů, v letošním roce to bylo pouhých 528 kusů spadajících do třinácti ptačích druhů,“ dodal Křenek.

Podle Milana Bronclíka z České ornitologické společnosti letos „sčítači“ kolem řeky zaznamenali vedle tradičně nejpočetnějších kachen například i slípku zelenonohou či ledňáčka říčního.

„Labutě, které se na řece často objevují, letos chyběly, zato se ve spodním úseku ukázaly dvě zajímavé volavky bílé,“ přiblížil Bronclík.

Zároveň však dodal, že počty volavek a kormoránů v okolí Olše se v poslední době trvale udržují na nízkých hodnotách.

„Zatímco ještě před deseti lety se zejména v úseku řeky pod Třineckými železárnami zdržovala až stohlavá hejna kormoránů, v posledních letech se jejich počty pohybují kolem deseti kusů,“ doplnil ornitolog.