Předseda závodního výboru odborové organizace Richard Kula dopis rozeslal všem členům městského zastupitelstva. Ve zkratce v něm popisuje neutěšenou situaci v MRA, a to, že si konkrétní osoby udělaly z městské firmy dojnou krávu. Jak uvádí, ze strany vedení radnice ani politicky nominovaných členů managementu firmy není vůle situaci měnit.

Městská realitní agentura Havířov.
Další kauza MRA: Pochybné odměny stály místo ředitele i jednatele

„Jsem smutný a rozčarovaný z toho, že současná koalice v Havířově, kde jedna strana opakovaně prohlašovala, že zatočí s korupcí v městských firmách, má před očima pouze své zájmy, nikoliv zájmy občanů. Navíc jsem rozčarován z toho, že vy, jako primátorka a předsedkyně valné hromady, jste neučinila nic pro nápravu situace. Odvolání jednatele společnosti a jmenování dvou nových jednatelů je pouze kosmetická úprava. Pověřit řízením společnosti po odvolání ředitele vedoucí ekonomického odboru je výsměch všem slušným zaměstnancům,“ píše odborář v dopise.

Celé znění otevřeného dopisu

Podle Kuly město jako zřizovatel nekompetentními a neodbornými zásahy dopustilo, aby firmu řídili neschopní lidé, jejichž jediným cílem je dohazovat zakázky svým známým.

Poukázal na porušování zákonů při přijímání změn v organizačním schématu firmy, výběrových řízeních, obsazování pracovních míst nebo při úpravách mezd.

Všechny články o MRA

„Reálná mzda zaměstnanců, i přes všeobecný hospodářský růst a dobré ekonomické výsledky společnosti, odpovídá stavu z roku 2013. Reálné mzdy za poslední dva roky ve společnosti poklesly. Pokles mezd se ovšem netýká managementu firmy, kde naopak mzdy výrazně rostly. Již podruhé bylo zrušeno výběrové řízení na upgrade firemní IT infrastruktury, a to přes to, že tehdejší právník shledal vše v pořádku, výběrové řízení bylo řádně ukončeno a byla vybrána firma s nejlepší nabídkou. Důvodem bylo, že nevyhrála firma, která je přes svého jednatele přímo navázána na vedoucí ekonomického odboru. Vedoucí ekonomického odboru se snažila opakovaně zasahovat do tohoto výběrového řízení,“ popsal a přidal i několik dalších příkladů.

Městská realitní agentura Havířov.
Auditoři vytkli MRA nehorázné plýtvání

Uvedl také případy propuštění nepohodlných zaměstnanců či šikany. „Zaměstnanci MRA, kteří poukazují na nízkou kvalitu práce prováděné externími firmami (často navázanýma na vedoucí představitele firmy) např. při opravách volných bytů, jsou umlčováni. Dalo by se uvést daleko více příkladů porušování zákoníku práce, porušování kolektivní smlouvy a možná také zákonů naší republiky, a jestliže ne zákonů, tak zcela jistě dobrých mravů. Odborová organizace opakovaně upozorňovala na situaci ve firmě ředitele společnosti, jednatele a předsedu dozorčí rady s požadavkem na zjednání nápravy,“ sdělil Kula primátorce a zastupitelům.

Podle Kuly je zázrak, že MRA ještě vůbec funguje. „Zcela určitě za nynější situaci nemohou poctiví zaměstnanci, kteří pracují u firmy mnoho let. Těmto dlouhodobým zaměstnancům patří poděkování, že se firma ještě nezhroutila, neboť pouze díky jejich práci a díky, tomu, že korigují v rámci svých možností, chybná rozhodnutí managementu, firma ještě funguje. Těmto lidem patří poděkování, ale místo toho jsou neschopnými vedoucími pracovníky šikanováni. MRA není soukromou společností, ve které si politicky (a v případě MRA spíše podnikatelsky) nominovaný jednatel (popř. člen vedení) může dělat, co chce. Také by si všichni zastupitelé měli uvědomit, že politika je služba občanům a politici by se měli bát svých voličů, nikoliv naopak,“ dodal Richard Kula.

Vedení města zatím řeší, jak s otevřeným dopisem naloží. „Už dříve mě pan Kula i s další členkou odborové organizace navštívil a se situací v MRA mě seznamovali. Teď byli dopisem informováni všichni zastupitelé. V této chvíli ještě nevím, zda to budeme v zastupitelstvu nějak řešit. Ještě o tom musíme jednat,“ řekla primátorka Havířova Jana Feberová.

Jednatel MRA Róbert Masarovič v průběhu zasedání zastupitelstva.
V kauze MRA se čeká na obvinění konkrétních lidí