„Také to není dobrá vizitka pro město a občané, kteří se o posek řádně starají, jsou právem rozhořčeni. K nám na úřad si pak přijdou stěžovat a žádat, abychom zakročili. My však musíme jen konstatovat, že jednáme podle předpisu a víc nemůžeme udělat,“ řekla pracovnice odboru životního prostředí Anna Stuchlíková.

„Je to časově a finančně velice náročné. Musím objíždět město, dohledat vlastníka, kterému neupravený pozemek patří a zapsat jej do pozemkové mapy. Část pozemků máme i ve vlastnictví mimošenovských občanů a organizací. Takže je to opravdu náročné,“ dodala Stuchlíková.

Plnění povinností k pozemkům a k jejich udržování stanoví zákon. „Naší povinností je zaslat všem majitelům výzvu k úpravám pozemků s konkrétním termínem, do kdy musí být úprava provedena. Poté musíme znova zkontrolovat, zda byla výzva naplněna. Není-li tomu tak, posíláme další výzvu a další kontrola. Je to velice zdlouhavé a mezi tím porost roste. Péče o pozemek by však měla být samozřejmostí,“ vysvětluje pracovnice úřadu.

Zřejmě pro všechny by bylo jednodušší, kdyby mohl magistrát po opětovném neuposlechnutí zakročit a udělit vlastníkovi pokutu. Ušetřil by se tím čas, administrativa a především finance.

„Bohužel v naší pravomoci je jen kontrola, evidence a zasílání výzev. Pak konkrétní případ musíme předat odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy, který může zahájit správní řízení a také je oprávněno ukládat finanční postih. Když si ale spočítáte, že posíláme dvě výzvy, k tomu se přičte čas na plnění, teprve následné předání na úřad v Ostravě, který má na řešení také nějaký časový prostor, může být podzim, či zima. Naštěstí však převážná část vlastníků zareaguje již po prvním písemném uvědomění,“ doplnila Anna Stuchlíková.