Stavbaři stihli rekonstrukci křižovatky v termínu. V pátek ještě firma dokončovala vkládání smyček do povrchu jízdních pruhů. S jejich pomocí by doprava měla být řízena efektivněji.

Už v pátek byla světelná signalizace na chvíli v provozu, zkušební provoz však začne až v průběhu týdne. Režim semaforů bude podobný jako dříve.

„Po spuštění světelné signalizace bude systém zaznamenávat zatížení křižovatky, které bude následně vyhodnoceno. Na základě výsledků bude možné režim doladit," potvrdil vedoucí odboru komunálních služeb havířovského magistrátu Jiří Revenda.

Křižovatka má několik novinek. Z Dlouhé na Národní se už nebude odbočovat jen na zelenou šipku, ale přibyl klasický tříbarevný semafor. Fungovat by měla i dosud nečinná samostatná odbočovací zelená šipka z Národní vpravo na Dlouhou třídu.

Modernizované semafory v centru Havířova. Dříve tady byla jen odbočovací zelená šipka

Bohužel, krátká páteční zkouška ukázala, že chodci při přecházení Dlouhé třídy po přechodu blíže k OD Elan budou muset i nadále čekat na středovém ostrůvku mezi proudem projíždějících automobilů.

Větší plynulosti dopravy v křižovatce pomůžou nejen smyčky, které zaznamenávají průjezd vozidel, ale také tlačítka na semaforech pro chodce. Pokud smyčky zaznamenají větší provoz v jednom směru, může počítač prodloužit interval zelené. „Smyčky zaznamenají, že na nich vozidla stojí a pokud je to možné, mohou prodloužit zelenou v tom směru," vysvětlil technik firmy, která semafory instalovala.

Smyčky budou reagovat na průjezd vozidel v nočním režimu, kdy bude ve všech směrech červená a zelená se zapne vozidlu, které se ke křižovatce přiblíží jako první. Podobně jako u křižovatky u magistrátu bude ideální pro plynulý průjezd rychlost zhruba 50 km/hod., rychlejší řidiči musí před naskočením zelené přibrzdit.

Stejně tak může řadič světelní signalizace reagovat na to, že nedostane signál od chodců. V závislosti na signálech od smyček a tlačítek tak může být zelená v některých směrech prodloužena, nebo naopak i zkrácena, až o několik sekund. Signalizace však vždy bude synchronizována se sousední křižovatkou u OD Elan.

Semafory už jsou v provozu

Technik spustil chod světelné signalizace. Světelná signalizace byla oficiálně spuštěna v pondělí v poledne. Ve srovnání s předchozím provozem je nyní řízena v mírně odlišném režimu. Případných úprav dozná zřejmě po vyhodnocení. "Budou vyhodnoceny zaznamenané zátěže a podle výsledků můžeme režim upravit, aby byl optimální," řekli technici.

První porucha

Krátce po uvedení světelné signalizace do provozu došlo k její poruše.

Systém zaznamenal závadu na jednom semaforu a přešel do režimu blikající žluté. Počítač se snažil v pravidelných intervalech restartovat.

Na všech semaforech naskakovala červená a doprava se vždy na krátkou chvíli zastavila. Systém však opět zaznamenal závadu a pokračoval v blikací režimu. Technici při dálkovém připojení zjistili, že za závadu může porucha jednoho světla. Svítit přestala červená nad Národní třídou.

Opravy se semafory dočkaly v úterý dopoledne.