Ve středu 23. srpna od 16 hodin mají lidé z Karviné, Dětmarovic, Petrovic a Stonavy zúčastnit se semináře na téma kotlíkových dotací, který pořádá město spolu s krajským úřadem ve velkém sále OPF Slezské univerzity a účast je zdarma.

Pravidla pro přidělení dotace se od minulé výzvy lehce změnila, jednou z novinek je výhradně elektronické podávání žádostí a nemožnost vyměnit kotel na uhlí za stejný, byť vyšší třídy. MŽP se rozhodlo podpořit více ekologických výměn: plyn, biomasu, tepelná čerpadla. Žádosti o dotaci na nový kotel bude možné krajskému úřadu posílat elektronicky 5. Září. Město Karviná podpoří každého žadatele deseti tisíci korunami a na nejekologičtější způsob vytápění lze v této výzvě získat až 145 tisíc korun.

Podrobné informace k programu včetně podpory města na www.karvina.cz