„Hlavní cíl této akce je informovat obyvatele o skutečnostech, které se staly v předchozích letech, a co připravujeme do roku následujícího. Abychom slyšeli jejich názory, náměty, témata, na které se můžeme připravit a můžeme je řešit," uvedl preventista Petr Glaic.

Policisté vyhodnotili loňský rok, vyprávěli o reorganizaci městské policie a prozradili lidem výsledky ankety týkající se bezpečnosti v českotěšínských ulicích. Senioři se tak dozvěděli, která místa byla vytipována jako nejvíce nebezpečná.

Zazněla čísla ze statistik, například kolik peněž bylo určeno na prevenci nebo kolik zvířat strážníci v loňském roce odchytili a dodali i perličku, že se nejednalo jen o psy, ale například také krajtu. I když byl věkový průměr účastníků poměrně vysoký, policisté neopomněli ani na téma drog a kriminality mládeže.

I přesto, že se probírala závažná témata, atmosféra byla příjemná a veselá. Muži zákona s občany společně posnídali a rozdali kalendáře s bezpečnostní tématikou. Nemohl chybět ani prostor pro dotazy.

Nechyběla slova chvály

Jak se ukázalo, senioři se nejvíce ptali na neukázněné cyklisty, chodce a pejskaře. Zajímalo je také, jak funguje značení jízdních kol nebo jaké mají využívat reflexní prvky. Nechyběla ani slova chvály a díků na adresu městské policie za pomoc v závažných situacích.

„Jsem tady dnes podruhé a akce se mi opět velmi líbila. Člověk se toho tady hodně dozví. Za poslední roky se v Českém Těšíně hodně zlepšilo, práci těšínské policie hodnotím kladně. I já osobně mám s policisty velmi dobrou zkušenost," řekla jedna z účastnic Marta Mecová po ukončení setkání.

A slovy chvály nešetřili ani muži zákona. „Je to takové setkání v přátelské atmosféře, bylo to tady velmi příjemné. Akci pořádáme z toho důvodu, abychom se k seniorům dostali blíže. Jsou to lidé, kteří žijí ve městě, takže všechny informace od nich jsou pro nás velice důležité," hodnotil akci ředitel Městské policie Český Těšín Petr Chroboczek.