Výuka je rozdělena na zimní a letní semestr, téma kurzu si senioři volí z nabídky PEF ČZU. Během semestru zhlédnou šest videopřednášek, výuka se koná jednou za dva týdny v kinosále knihovny. Přednášky i výukové materiály připravují odborníci z vysokých škol.

Regionální knihovna Karviná se v rámci oslav 100 let fungování představila v prostorách Senátu PČR. Květen 2023.Regionální knihovna Karviná.Zdroj: se svolením Martiny Orgoníkové

Každá přednáška je ukončena on-line testem, který účastník vyplní buď z domova nebo přímo v knihovně, kde jsou k dispozici počítače. Po absolvování semestru získává absolvent pamětní list a po šesti úspěšně absolvovaných semestrech se může zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze.

V Kulturním domě v Dolní Lutyni se konala debata zástupců ministerstva průmyslu, CzechInvestu, MSID a Moravskoslezského kraje s občany o plánech státu vybudovat u Věřňovic obří podnikatelský park.
Den poté v Dolní Lutyni: místní trvají na svém, fabriku v obci nechtějí

„Jsme rádi, že knihovna navázala spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a mohla tak rozšířit služby seniorům. Zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku absolvovalo 18 seniorů, což dosvědčuje, že je zájem o vzdělávání poskytované i touto formou,“ uvedla ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová.

V Kulturním domě v Dolní Lutyni se konala debata zástupců ministerstva průmyslu, CzechInvestu, MSID a Moravskoslezského kraje s občany o plánech státu vybudovat u Věřňovic obří podnikatelský park.
Bouřlivá debata se zástupci státu v Dolní Lutyni. Gigafactory tady nechtějí

V zimním semestru senioři absolvovali kurz Rituály evropských královských rodů. V letním semestru se věnují tématu s názvem Barokní architektura v Čechách.

Zapsat se do Virtuální univerzity třetího věku je možné přes paní Renátu Klimkovou (renata.klimkova@rkka.cz).