„Přestože jsme po celý čas vládních omezení připravovali pro členy našeho Seniorklubu aktivity on-line či po telefonu, na jaře pak soutěžně laděné individuální procházky, ne každý měl možnost se touto formou zapojit. Ti, kteří nemohli, nesli sociální izolaci opravdu špatně. Všichni jsou rádi, že se opět můžeme potkávat a účastnit se akcí společně,“ uvedla vedoucí bohumínského Seniorklubu Hana Práglová.

Jak podotkla, s postupující proočkovaností se senioři mohou pouštět i do aktivit s vyšším počtem účastníků. Na konci srpna se vydají na týdenní pobyt do Spáleného Poříčí, část z nich pak do Finska. Těší se i na lázeňské pobyty ve Slatinicích a Sezimově Ústí. V plánu mají také oblíbené přednášky s praktickými ukázkami. „Domluvili jsme se s ostravskou neziskovou organizaci Zkušení, že by se naši senioři jejím prostřednictvím zúčastnili letos na podzim v naší klubovně dvou workshopů na téma prevence domácího násilí a bezpečnost seniorů,“ řekla Práglová s tím, že spolek Zkušení získal na pořádání přednášek dotaci z Moravskoslezského kraje.

Do „školních lavic“ se po roční pauze vrátí i studenti univerzity třetího věku. „Akademický rok se loni kvůli pandemii neotevřel, což se dotklo zhruba třiceti dříve narozených. Všichni studenti budou až na jednoho letos pokračovat, jejich zájem o kurz trvá, což dokazuje, že tato forma celoživotního vzdělávání je mezi seniory populární a ne nadarmo se jí přezdívá elixír mládí. Za čtrnáct let existence univerzity třetího věku v Bohumíně se nám ještě nestalo, že bychom měli nedostatek zájemců,“ konstatovala vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Ve dvouletém programu se frekventanti starší pětapadesáti let účastní cyklů přednášek na téma zdravý životní styl, prevence nemocí, nové technologie či řešení konfliktů. Praktická část výuky zahrnuje práci ve výtvarném ateliéru či poznávací exkurze. „Školné za jeden semestr je 2 000 korun. Město přispívá občanům s trvalým pobytem na území města částkou 1 200 korun a sám student si hradí pouze 800 korun,“ dodala Skokanová. Imatrikulace se uskuteční v září, od října se pak rozjede výuka. Na začátku října městské Centrum sociálních služeb ve spolupráci se sociální komisí uspořádá tradiční Sportovní hry seniorů v areálu základní školy ČSA.

V posledním roce a půl byli senioři odkázáni na nejužší rodinný kruh, sociální izolaci kvůli strachu z nákazy koronavirem se většina z nich nevyhnula. Nejhůře nesli dopad pandemie obyvatelé domů pro seniory, kteří přišli o pravidelné návštěvy příbuzných. „V Bohumíně se ale zvedla vlna obrovské solidarity. Členky místního Seniorklubu pletli klientům domovů ponožky, posílali jim pohlednice a sváteční dekorace. Bohumínští studenti zapojení do projektu Hodinový vnuk jim vymýšleli zábavné kvízy, děti z tanečního souboru Radost & Impuls zase psaly dopisy a malovaly obrázky,“ připomněl místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Nezištná dlouhodobá pomoc bohumínského Seniorklubu vrstevníkům byl jeden z důvodů, proč jej město letos nominovalo do soutěže Cena Senior roku 2021 v kategorii Nejlepší klub roku. Výsledky zveřejní organizátoři z Nadace Charty 77 na začátku října.

Pomoc seniorům zajišťovalo po dobu trvání vládních omezení i město, když obstarávalo osamělým seniorům nákupy. Na začátku letošního roku zřídilo asisteční telefonní linku pro registraci k očkování, která byla v provozu téměř pět měsíců a pomohla pětistovce dříve narozených.