Závazné přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v průběhu března na odboru sociálním – budova vedle kina – ve Štefánikově ulici. Akce je plně hrazena z prostředků města a je poskytnuta příjemcům důchodů, což musí být jediný jejich zdroj příjmu, s trvalým bydlištěm na území města Český Těšín. Ozdravný pobyt je poskytován pouze jednou, přednostně účastníkům, kteří se v roce 2019 dožívají životního nebo manželského jubilea.