Celkem deset starších lidí zasedlo první říjnový den do moderně vybavené počítačové učebny AMOSu v prostorách Základní školy v Mánesově ulici. V průběhu pěti dnů si mají senioři v dvouhodinových přednáškách osvojit základní znalosti jak pracovat s osobním počítačem v rozsahu psaní textů, využívání internetu a elektronické pošty. Celkem je k dispozici osm hodin. Důraz je přitom kladen na praktické zvládnutí PC. Další dvě výukové hodiny jsou věnovány mobilním telefonům a platebním kartám. Pro domácí studium obdrží účastníci příručku, ve které mezi jiným najdou základní informace o hardwaru, operačním systému Windows XP, textovém editoru Word a internetu včetně komunikace prostřednictvím emailů.

„Zájem o kurzy byl mimořádně velký. Zaznamenali jsme kolem sto padesáti lidí. Poptávka byla mnohem vyšší, než jsou naše možnosti. Kapacita počítačové třídy je pro deset účastníků a ta pokaždé byla naplněná. Z počtu padesáti bylo třicet žen a dvacet mužů. Průměrný věk činil sedmdesát jedna let. Kurzy pro důchodce jsou bezplatné,“ uvedl předseda řídícího výboru AMOS-Havířov Jan Bierza. Dosavadní zkušenosti ukazují, že vytyčený záměr naučit seniory pracovat na osobním počítači se plně vydařil. „Absolventi po ukončení skutečně byli schopni používat textový editor, internet a elektronickou poštu. Podstatné ovšem je, že pochopili význam a užití PC, internetu, jakožto prostředníka spojení s rodinou a známými. Poznali, že mohou získat veškeré informace, a jsou schopni nalézt k nim cestu,“ stručně hodnotil Jan Bierza.

„Projekt Senioři komunikují je zaměřen především na tu skupinu starších lidí, která doposud neměla příležitost se s moderními komunikačními prostředky blíže seznámit. Má přispět k překonání tohoto handicapu, kterým by budoucí generace seniorů už neměly být tolik poznamenány,“ uvedl pracovník nadace Karel Herbst.