Senioři i letos potvrdili, že mají o vzdělání značný zájem. „Přihlásil se opět velký počet zájemců, takže bude opět bezproblémové studium zahájit. Ještě je pár volných míst, ale ta budou jistě brzy obsazena,“ uvedl náměstek ředitele Institutu celoživotního vzdělání Vladimír Veselý.

Posluchači akademie se mohou vzdělávat v mnoha předmětech, kterými jsou výpočetní technika, angličtina a další cizí jazyk, psychologie, zdravý životní styl, poruchy pohybového ústrojí, práce s internetem, finanční poradenství, sociální politika, komunální politika, věda, kultura, Evropská unie, historie a politologie, zeměpis a geografie, vesmír a astronomie a občanské a trestní právo. Nejdůležitějším kritériem pro zařazení do Akademie III. věku je, že uchazeč musí být občanem města Havířova ve starobním nebo invalidním důchodu. Nové čtyřsemestrální studium seniorů je určeno pro začátečníky a není určeno pro absolventy dřívějších akademií.

„V závěru školního roku slavnostně ukončilo studium 61 seniorů. Pětačtyřiceti z nich se však ze školních lavic nechtělo, a proto město vyhovělo žádosti absolventů akademie a prodloužilo studium o další, pátý semestr,“ dodal Veselý.