„Věřím, že i všichni cítíme, že dosavadní koncepce práce MP již nevyhovuje a je ji třeba změnit. Potřebujeme být připraveni nejen řešit bezpečnostní situaci a problémy spojené s trestnou činností a přestupků v našem městě, ale také omezovat příležitosti k páchání trestné činnosti a předcházet jí,“ řekla starostka Darja Kuchařová.

K realizaci nových záměrů se však musely vytvořit podmínky. „Jako základ považuji přehodnotit nároky na personální obsazení, dále přenést míru zapojení a odpovědnosti také na další subjekty, a využít legislativu,“ dodala starostka.

Od počátku nového roku tedy Šenov bude mít o dva strážníky méně a bude žádat o pomoc vratimovskou státní policií. Ta by zabezpečovala některé úkoly uložené radou města, které nebudou schopni zajistit vlastními silami a prostředky.

O způsobu provedení jednotlivých úkolů s ohledem na místní podmínky bude rozhodovat ředitel policejního útvaru po domluvě se starostkou města.
V úterý rada také rada schválila vytvoření expertního týmu pro posílen řízení MP. Jedná se o nové koncepční řešení bezpečnostní situace s cílem, aby i v menším obsazení byly garantovány dobré výsledky a byl posilován pocit bezpečí občanů.

„Vytvořený expertní tým bude pod mým vedením, velitele MP Šenov a dvou členů s dlouholetou zkušeností v této oblasti. Další kontrolu bude provádět zvolený člen zastupitelstva. Zároveň navrhuji zrušit činnost stávající komise Bezpečnosti a ochrany majetku,“ doplnila Darja Kuchařová.

Ke zvládnutí místních problémů řešících trestnou činnost a preventivní aktivity chce město přispět s pomocí dotačních finančních prostředků i zkvalitněním materiální základny, což znamená dovybavením strážníků moderní, účinnou technikou.

„V této souvislosti chci informovat, že naše žádost o zařazení do krajského projektu prevence kriminality pro rok 2008, byla kladně vyřízena,“ vyjádřila starostka města.