Z celkového počtu osmnácti pozvaných seniorů se aktivu zúčastnilo osm: Adolf Červek, Vilém Cimala, Štěpánka Janečková, Růžena Klímková, Beatrice Klotková, Josef Navrátil, Karol Rojko, Alžběta Strnadová.

„Byli jste to právě vy, kteří stáli u zrodu Havířova, při jeho tvorbě dopravní obslužnosti. Pro mnohé z vás se tato práce stala splněním životního cíle anebo proměnou koníčka na pracovní povolání. Mnozí z těch, kdo se dostali do kontaktu s prací v dopravě neměli šanci od jejího kouzla se odtrhnout,“ uvedl ve svém úvodním vystoupení předseda klubu důchodců Jaroslav Štrauch.

Nešetřil přitom ani kritikou. „Pro současnou podnikatelskou činnost je rozhodující jen aktivní a zdravý pracovník. Tím se důchodce dostává mimo zorné pole zájmu firem,“ vyjádřil nespokojenost předseda klubu. Naopak mnoho chvály si vysloužilo minulé vedení Havířova při zvelebování města.
V další části programu generální ředitel ČSAD Havířov Tomáš Vavřík seznámil seniory s organizační strukturou akciové společnosti a vysvětlil stěžejní úkoly, které podnik musí řešit.

V následné neformální besedě se nejvíce mluvilo o věcech, které tíží nelehkou práci řidičů autobusů. K takovým patří kupříkladu agresivita podnapilých pasažérů v nočních spojích, ohrožování bezpečnosti silničního provozu bezohlednou jízdou mnohých motorkářů nebo také nedostatečné finanční ohodnocení řidičů, kteří pak mnohdy odcházejí ke kamionové přepravě.

V diskusi vystoupila také poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Milada Halíková. Poděkovala seniorům za projevenou starost o město a přislíbila, že některé problémy se pokusí řešit na půdě sněmovny.