Jakým způsobem tyto přestupky odhalují a řeší na Základní škole Mánesova, řekla v rozhovoru výchovná poradkyně Hana Klepáčová a metodička školní prevence Jindřiška Vaverková.

Vyskytuje se na vaší škole šikana?

„Škola nepopírá, že by tento problém neměla, právě naopak. Případů řešíme velmi hodně, jelikož se zabýváme i sebemenším náznakem, tak, aby se šikana nerozvíjela dál. Je nutno vědět, že šikanu řadíme do pěti stupňů. Do prvních dvou spadá například pošťuchování, naschvály a také nadávky. Ve třetím stupni se přidávyhrožování a zastrašování. Těchto případů řešíme nejvíce, nicméně se nám to podaří včas odhalit a zastavit. Do čtvrtého stupně je již zařazeno vydírání a fyzické napadení jednou osobou. U pátého stupně se jedná o šikanování organizovanou skupinou. Tyto stupně se musí řešit za spolupráce policie. Bohužel čas od času policii musíme volat.“

Pokud to dojde tak daleko, jak je případ řešen dál?

„V takovém případě je zahájeno vyšetřování, kde je proveden výslech napadeného i agresora za přítomnosti rodičů. Pokud šetření prokáže, že byla naplněna podstata šikany, přidělí oddělení sociální právní ochrany dětí agresorovi kurátora, který sdítětem pracuje dál. Přestupek je dítěti zapsán do záznamu a může být kněmu přihlíženo při opakovaném šikanování.“

Jste bývalá zvláštní škola a jsou u vás i děti ze sociálně slabých rodin a děti romské národnosti. Můžete řešit ztohoto důvodu případů šikany víc, než ostatní školy?

„To je mylné a lidé si to možná myslí, ale situace je úplně jiná. Děti vnaší škole jsou strašně emotivní a spontánní. Díky tomu na sebe více žalují, neudrží tajemství a mnohdy se hned kčemukoli přiznají. Proto řešíme především první tři stupně šikany, jelikož se vše hned dovíme. Jsem přesvědčena, že na jiných školách jsou děti víc lstivé, své kroky mají promyšlené, dokážou vše dobře maskovat a hlavně zapírat.“

Dbáte na prevenci?

„Provádíme samozřejmě mnohé besedy a přednášky a o všem sdětmi hovoříme. Na téma šikany jsme dělali scénky, kdy si žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je, když je někdo ponižuje a jinak ubližuje. Také jsme zavedli opatření, aby žáci, kteří už musí kouřit, nekouřili vokruhu sta metrů kolem budovy školy. Za porušení jsou udělovány kázeňské tresty.“

Vyskytuji se mezi žáky drogy?

„Ano, bohužel i tyto problémy na škole řešíme za spolupráce policie. Měli jsme případ, kdy nám žák dokonce zkolaboval na předávkování a musel být převezen do nemocnice. Objevují se i případy kouření marihuany. Tento problém dnes řeší všechny školy. Bojujeme i sjiným velkým problémem, kterým je záškoláctví. Bohužel dítě ví, že mu stačí razítko doktora, či omluvenka rodiče a do školy nemusí. Nejhorší je, že právě někteří rodiče dětem tyto omluvenky obstarávají.“