Opatření má vést ke snížení počtu dopravních nehod. Ty se stávají vinou nepozornosti řidičů, kteří nedokáží reagovat na rychle jedoucí automobily v obou směrech po Ostravské ulici.

V dubnu v místě, kde platí omezení na 50 km/h, probíhalo skryté měření rychlosti. Měřilo se na Ostravské ulici v obou směrech. Při vjezdu do Havířova bylo měřeno 75 958 vozidel. Průměrná rychlost činila 61,5 km/h. Nejvyšší zaznamenaná rychlost byla 164 km/h.

Měření rychlosti ve směru z Ostravy do Havířova.Zdroj: Archiv
Měření rychlosti ve směru z Ostravy na Havířov.

V opačném směru na Ostravu bylo měřeno 57 944 vozidel. Průměrná rychlost činila 63,4 km/h a maximální zaznamenaná byla 149 km/h.

Měření rychlosti ve směru z Havířova na Ostravu.Zdroj: Archiv
Měření rychlosti ve směru z Havířova na Ostravu. 

V nejrychlejším směru od Ostravy do Havířova jela většina vozidel, 37 procent, křižovatkou v rozmezí 50 až 60 km/h. Druhá nejpočetnější skupina (28 %) byla v rozmezí od 60 do 70 km/h. Necelých 16 procent vozidel projelo rychlostí, která nedosahovala 30 km/h. Rychlostí vyšší než 100 km/h projelo necelé jedno procento.

Ze statistiky vyplývá, že většina řidičů při příjezdu od Ostravy zpomaluje z 90 pod 70 km/h., přičemž rychlost projíždějících vozidel je úměrná hustotě provozu. Ve špičce se jezdí pomaleji, než v nočních hodinách.

Měření rychlosti ve směru z Ostravy do Havířova.Zdroj: Archiv
Rozdělení vozidel podle rychlosti při měření ve směru z Ostravy do Havířova.

Mimoúrovňové řešení křižovatky je zatím v nedohlednu. Světelná signalizace a kruhový objezd byly z možných variant vyloučeny, protože se jedná o silnici 1. třídy. Zamítnuto bylo i řešení, podle kterého by byla doprava před křižovatkou svedena ze dvou do jednoho jízdního pruhu. V jednom jízdním pruhu by se vytvářel souvislý proud vozidel, který by znemožnil vyjíždění od Šumbarku i odbočení od Havířova vlevo k čističce odpadních vod.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto i nadále připravuje přehrazení křižovatky středovými svodidly, což se ale mnoha lidem nelíbí.

Měření rychlosti ve směru z Havířova na Ostravu.Zdroj: Archiv
Rozdělení vozidel podle rychlosti při měření ve směru z Havířova do Ostravy.

„Okamžitě vyvstala otázka, jak bude vypadat doprava na velkém kruhovém objezdu, v podjezdu u nádraží a nebo například na silnici přes Šenov, kde je zákaz vjezdu nad 3,5 tuny od Ostravy do Havířova. Kudy tedy budou jezdit tahače s kontejnery do překladiště a dále nákladní automobily k dalším objektům v Šenově. Berme totiž na paměť to, že ve směru od Ostravy přes velký kruhový objezd dále na Orlovou, Šumbark, k nádraží a zpět na Ostravu, se zde nachází pouze jeden pruh pro pokračování v jízdě přes kruhový objezd. Již dnes je díky tomuto řešení ucpáván kruhový objezd a to na něj budou muset stovky kamionů denně,“ ptala se ŘSD Jana Vopavová.

ŘSD však trvá na tom, že křižovatku upravit musí.

„Realizovat úpravu předmětné křižovatky chceme zejména z důvodu výskytu tragických dopravních nehod. V místě stávající průsečné křižovatky silnic I/11 x II/479 a místní komunikace dojde k vybudování středního dělicího pásu s jednostrannými svodidly po obou stranách, tak aby bylo zamezeno levým odbočením v obou směrech jízdy. Vše bude doplněno a upraveno příslušným svislým a vodorovným dopravním značením,“ reagovala Tereza Primová z ŘSD.

Řidiči, kteří dosud při jízdě od Ostravy odbočují vlevo, budou muset jet na kruhový objezd, který celý obkrouží a vrátí se zpátky na Ostravskou, ze které poté odbočí vpravo.

V opačném směru od Šumbarku bude možné pouze odbočení vpravo na Ostravu. „V případě, že řidiči chtějí jet ve směru na Havířov, lze využít stávající mimoúrovňové křížení v Šenově, přes které se mohou vrátit zpět na komunikaci I/11 směr Havířov,“ dodala Primová s tím, že ŘSD nyní čeká na rozhodnutí krajského úřadu. Pak bude vypsána veřejná zakázka provedení opatření. 

Současný návrh řešení

Jak už Deník informoval loni, na silnici I. třídy není možné budovat nová křížení, která nejsou mimoúrovňová. Vyloučeny proto byly varianty světelné nebo okružní křižovatky. V úvahu přicházelo buď pouze zabránění jízdy ze Šumbarku rovně směrem k čističce odpadních vod a vlevo na Havířov, nebo v druhé možnosti i zákaz odbočení vlevo od Ostravy na Šumbark.

Návrh dopravního řešení v Ostravské ulici.Zdroj: MS kraj

Řešena je nakonec právě tato varianta, kdy bude v křižovatce vytvořen středový dělicí pás.

„Umístěním dopravního zařízení vznikne na křižovatce nový střední dělicí pás s jednostrannými svodidly po obou stranách. Dále dojde k vybudování naváděcích ostrůvků pomocí tzv. „CITY bloků“,“ stojí v návrhu řešení.

Změna s problémy

Změna dopravy s sebou přinese několik problémů.

Například vozidla SmVaK mířící z Havířova na čističku odpadních vod budou muset jezdit 4,2 km dlouhou objížďkou přes Šenov.

Odbočení z Ostravské využívají denně také desítky kamionů, které míří na kontejnerové překladiště. Objížďka přes rondel pro ně znamená jen 2,1 km navíc, dojde ale k zatížení kruhového objezdu. Světelná signalizace je tam teď nastavena tak, že vozidlo najíždějí na zelenou z Ostravské ulice projede dalšími dvěma semafory bez zastavení.

Zablokovaný kruhový objezd v Havířově.Zdroj: www.tesinsko.cz

Právě zatížení kruhového objezdu zkoumá město Havířov. V odpolední dopravní špičce tam už teď vznikají kolony, do kterých se budou zapojovat i všechny automobily, které by jinak odbočily už dříve.

Vyšší propustnosti rondelu prospěla světelná signalizace, která má pro směr z Ostravské ulice v odpoledních hodinách prodloužený interval. Komplikace však nastávají, pokud se na kruhovém objezdu nebo v jeho blízkosti stane nehoda. Při uzavření odbočení na Šumbark nebude od mimoúrovňového křížení v Šenově žádná jiná objízdná trasa.

Proto přichází v úvahu také varianta, aby přehrazení Ostravské ulice bylo možné operativně odstranit a za asistence policie dopravu odklánět právě přes Šumbark.

Chodci?

Přes křižovatku chodí také lidé, kteří mají na šenovské straně zahrádky. Ze studie a dostupných informací není zřejmé, jak by měla být v místě pěší doprava řešena.