Silničáři z Technických služeb Havířov pošlou letos do boje se sněhem a náledím devět vozidel a čtyři traktory. Všechny vozy jsou vybaveny GPS a je tak možné ověřit, kde údržbu prováděly.

„Technika je už částečně připravena na zimní provoz, některé vozy ale ještě plní podzimní úkoly. Ovšem jsme schopni tuto techniku okamžitě nastrojit pro použití na zimní provoz. V ulicích se nově objeví Multicar M31, který bude sloužit k plužení a posypu. Nahradil starý stroj Unimog, jehož provoz a opravy už byly nákladné," řekl vedoucí zimní údržby TS Havířov Kamil Padisák.

Deset vozidel předělaných na zimní údržbu jsou připraveni vyslat do zimních podmínek v Orlové. Tamní Služby města Orlové (SMO) se přitom už od loňska starají také o silnice v sousední Doubravě.

„V případě nutnosti jsme připraveni zapojit i vozidla nasmlouvaných subdodavatelů," doplnil ředitel SMO Jaroslav Vaněk s tím, že přímo v Orlové se společnost stará celkem o 124 kilometrů silnic a 60 kilometrů chodníků.

TUNY MATERIÁLU

Silničáři mají ve skladech dostatek posypového materiálu. Podle druhu komunikace používají sůl nebo inertní materiál. V Havířově jim kupříkladu zbylo více než 500 tun soli z loňské poměrně mírné zimy, další dokoupí do zásoby.

Jednotlivé ulice a chodníky jsou ve městech rozděleny do zón, které mají stanoveny priority ošetření. Silničáři musí nejdříve ošetřit a udržet ve sjízdném stavu hlavní tahy a ulice, kterými projíždějí autobusy, zásobování a také vozy zdravotníků či hasičů. Teprve poté pokračují na úseky s nižší prioritou.

V Orlové trvá zimní hotovost od 1. listopadu do 31. března. Znamená to, že čtyři dispečeři drží po celou dobu 24tihodinovou hotovostní službu, stejně jako připravení šoféři. Zimní údržba zde zaměstnává celkem 21 kmenových zaměstnanců SMO, k těm se přibírá i 24 lidí z veřejně prospěšných prací.