V dopise, který karvinští poslali ministryni financí Aleně Schillerové a vedení společnosti OKD, vyjadřují obavy o další vývoj na Karvinsku v souvislosti s možným šířením koronaviru v provozech právě těžební společnosti OKD, kterou od roku 2018 vlastní stát prostřednictvím ministerstva financí. 

V Dole Darkov začali hygienici v pondělí s plošným testováním všech zaměstnanců.
Důl Darkov: 113 nakažených, podle hygieniků ještě přibudou nákazy v rodinách

„Již v průběhu března jsme na rizika nákazy v důlních provozech upozorňovali jak Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, tak hornické odbory a OKD. Nakonec jsme 23. března odeslali otevřený dopis přímo premiérovi. Odpovědí nám však byla pouze obecná konstatování, že zaměstnavatel situaci konzultuje s hygienou, přijatá opatření považujete za dostatečná a dále je to především o osobní odpovědnosti jednotlivce,“ stojí v dopise podepsaném karvinskými zastupiteli Zuzanou Klusovou a Petrem Letochou.

Připomínají rovněž, že na webu společnosti OKD nebyla od 26. března až do 18. května jediná oficiální informace o vývoji situace v souvislosti s koronavirem. 

Dům v havířovské čtvrti Šumbark, kde v pondělí (18. května) odpoledne došlo k požáru, 19. května 2020. Zemřely při něm dvě malé děti.
Tragický požár v Havířově: rodinu hlídala radnice, u hasiče se potvrdil covid-19

"Zatímco jiné průmyslové podniky (např. automobilky) zveřejňují informace o rizicích nákazy i počtu nakažených zcela otevřeně a také na nezbytnou dobu přerušily provoz, státní OKD krizovou komunikaci nezvládá, informace tají a o přerušení provozu neuvažuje. Přitom je zřejmé, že podmínky v dole jsou extrémní a zastavit šíření nákazy je zde v mnoha ohledech prakticky nemožné, a to i v případě, že by všichni zaměstnanci stoprocentně plnili všechny pokyny,“ píší autoři dopisu a konstatují, že považují současná opatření za nedostatečná a následně uvádějí i své argumenty. 

Velí hygienici, město do toho nemůže zasahovat

Situace ohledně šíření nákazy koronavirem mezi zaměstnanci OKD se stala živým tématem také na sociálních sítí, kde pisatelé nešetří ani primátora Karviné Jana Wolfa. Ten se rozhodl zareagovat a na svém facebooku a také zaslal své vyjádření médiím. Píše, že o celé situaci koronavirové pandemie na pracovištích OKD se intenzivně jednalo už před začátkem vyhlášení nouzového stavu, během pandemie až do současné doby.

„Jsem v pravidelném telefonickém i osobním kontaktu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem i s výkonným ředitelem OKD Radimem Tabáškem. Vycházíme vstříc všem požadavkům Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, dodržujeme jako město veškerá nařízení. Všechna zásadní opatření jsou v rukou exekutivy, tj. hygieniků a epidemiologů. Kompetence primátora města v této chvíli neumožňuje zasahovat do činnosti Krajské hygienické stanice nebo jakkoliv ovlivňovat chod podnikatelských subjektů,“ píše primátor Jan Wolf.

K TÉMATU 

PŘEČTĚTE SI DOPIS KARVINSKÝCH PIRÁTŮ I REAKCE PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA A KRAJE K SITUACI 

Vážená paní ministryně, vážené vedení společnosti OKD, a.s.

obracíme se na Vás znovu jako karvinští zastupitelé s vážnou obavou o další vývoj na Karvinsku v souvislosti s možným šířením Koronaviru v provozech společnosti OKD, a.s.. Již v průběhu března jsme na rizika nákazy v důlních provozech upozorňovali jak
Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, tak hornické odbory a OKD. Nakonec jsme 23. března odeslali otevřený dopis přímo premiérovi.

Odpovědí nám však byla pouze obecná konstatování, že zaměstnavatel situaci konzultuje s hygienou, přijatá opatření považujete za dostatečná a dále je to především o osobní odpovědnosti jednotlivce. Na webu společnosti OKD, a.s. nebyla od 26. března
až do 18. května jediná oficiální informace o vývoji situace v souvislosti s koronavirem. Zatímco jiné průmyslové podniky (např. automobilky) zveřejňují informace o rizicích nákazy i počtu nakažených zcela otevřeně a také na nezbytnou dobu přerušily provoz,
státní OKD krizovou komunikaci nezvládá, informace tají a o přerušení provozu neuvažuje. Přitom je zřejmé, že podmínky v dole jsou extrémní a zastavit šíření nákazy je zde v mnoha ohledech prakticky nemožné, a to i v případě, že by všichni zaměstnanci
stoprocentně plnili všechny pokyny.

Situace na polské straně nám ukazuje, jak se nákaza může dále vyvíjet a že zde za pár dní či týdnů můžeme mít tisíce nakažených občanů. Vzhledem k tomu, že již neplatí nouzový stav a od 25. května přichází další vlna rozvolňování opatření, domníváme se, že Karvinsko je ve vážném ohrožení. Právě pro náš region by přitom masivní rozšíření nemoci COVID-19 a případná izolace některých lokalit pravděpodobně měly fatální následky. V našem regionu je vyšší procento rizikových skupin (stárnoucí populace trpící plicními chorobami, onkologičtí pacienti apod.) a z pohledu ekonomiky jsme na tom takřka nejhůře v Česku.

Považujeme proto současná opatření za nedostatečná. Například opatření, kdy se horníci navzájem nepotkávali, protože byly směny o hodinu zkráceny, platilo pouze 3 týdny a skončilo dle našich informací již 19. dubna. Plošné testování zaměstnanců dolů v Polsku ukazuje, že většina horníků nakažených koronavirem je bez příznaků, u nás bylo zatím testováno jen několik set horníků. Požadujeme proto znovuzavedení opatření zkrácení pracovních směn a plošné testování všech zaměstnanců ve všech důlních provozech doprovázené jasnou informací o tom, při jakém počtu nakažených nebo za jakých podmínek stát uzná za nezbytné chod šachet utlumit na nutné minimum.

S pozdravem Zuzana Klusová a Petr Letocha za koalici Piráti a Starostové v Karviné

Vyjádření primátora města Karviné Jana Wolfa (ČSSD): O celé situaci koronavirové pandemie na pracovištích OKD, a. s. jsme intenzivně jednali již před začátkem vyhlášení nouzového stavu, během pandemie až do současné doby. Jsem v pravidelném telefonickém i osobním kontaktu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem i s výkonným ředitelem OKD, a. s. Radimem Tabáškem. Vycházíme vstříc všem požadavkům Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, dodržujeme jako město veškerá nařízení. Všechna zásadní opatření jsou v rukou exekutivy, tj. hygieniků a epidemiologů. Kompetence primátora města v této chvíli neumožňuje zasahovat do činnosti Krajské hygienické stanice nebo jakkoliv ovlivňovat chod podnikatelských subjektů. Myslím si, že téma koronavirus není vhodné používat v rámci politické kampaně nebo jako kauzu. Tato vážná témata nejsou vhodná k diskusi na sociálních sítích.

Po konci nouzového stavu je rozhodovací platformou v řešení situace Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě a je na ní, aby epidemiologové doporučili další kroky k zamezení šíření nákazy. V moci města Karviné a jeho vedení je možné ovlivnit jen chod úřadu a příspěvkových organizací. Do minulého týdne k 11. 5. 2020 byl počet nakažených a vyléčených v naší obci s rozšířenou působností vyrovnaný, bez výkyvů, situace byla stabilní a pohybovala se kolem 30 nakažených a 20 vyléčených, a to konkrétně ke včerejšímu dni bylo prokázáno 48 nakažených a z toho 24 vyléčených, čili dnes je z 63 tisíc občanů (našeho obvodu obce s rozšířenou působností, tj. v Karviné, Petrovicích, Dětmarovicích a Stonavě) pozitivně testovaných 24 osob s trvalým bydlištěm v Karviné a okolí. Díky zachování klidu a rozvahy jsme dva měsíce nouzového stavu zvládli velmi dobře. V současné době je spuštěn plynulý chod karvinského magistrátu, škol, městského domu kultury, regionální knihovny, střediska Juventus a sportovišť STaRS.

Vyjádření tajemníka Magistrátu města Karviné Romana Nogola: Po ukončení nouzového stavu se město Karviná navrací k normálnímu životu. Z našeho pohledu se nejedná o masivní nákazu, která by měla být v této chvíli předmětem jakýchkoliv nepředložených zásahů. Věříme, že příslušné správní orgány a zejména hygienici a epidemiologové vědí nejlépe, jestli a jak je nutné zasahovat. Jsme přesvědčeni, že to odborníci umí a věříme, že i Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě dělá kompetentní kroky, s klidem a rozvahou dle údajů, které má k dispozici. Na obci není, aby šířila poplašné zprávy a aby strašila občany. Jsme připraveni po dvouměsíční práci v krizovém štábu na celou řadu dalších opatření, které bude nutné zase dál přijímat dnem i nocí, pokud to bude nezbytně nutné.

Vyjádření výkonného ředitele OKD Radima Tabáška: Od samého počátku šíření koronaviru v Česku úzce spolupracujeme s odborníky, kteří situaci v OKD společně s námi vyhodnocují. Přijali jsme a dodržujeme veškerá doporučená i nařízená protiepidemická opatření hygieniků. V tuto chvíli společně pracujeme na dalším prohloubení už stávajících opatření, která by ještě důsledněji zabránila možnému šíření nákazy. Komunikujeme každý den se zástupci odborů, města Karviná včetně primátora i dalšími, kterých se situace dotýká. Věřte, že zdraví našich zaměstnanců je pro nás hlavní prioritou nejen v této náročné době.

Vyjádření hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (ANO 2011): Se všemi jsem jednal a byla přijata všechna potřebná hygienická opatření ze strany KHS a vedení OKD. V daný okamžik už neplatí nouzový stav a je to také i z hlediska legislativy především v rukou těchto dvou organizací. Bohužel, pracovní prostředí v dolech je vysoce infekční (těžká práce ve velkém teple a vlhku) a navíc je situace komplikována tím, že drtivá většina pozitivních je bezpříznakových.

Posádky ZZS MSK zasahovaly v sobotu 16. května u vážné nehody na Novojičínsku.
Za vážnou nehodu motocyklu v Trojanovicích mohla řidička auta z Karvinska
Prázdná Stodolní ulice 13. března 2020 v Ostravě. Policejní kontroly. Vláda ČR vyhlásila dne 12. března 2020 stav nouze a rozhodla, že všechny restaurace a hospody budou kvůli koronavirovým opatřením uzavřeny ve 20:00.
Brutální útok na Stodolní v Ostravě. Naskočení na hlavu byl pokus o vraždu!