Největší zájem byl tradičně na ostravských nádražích. „Skauti a skautky se o Betlémské světlo tradičně rozdělí se všemi, kdo o tento symbol Vánoc projeví zájem. Přinášejí ho nejen do svých kluboven, ale také do kostelů a na fary," uvedl mluvčí ostravsko-
-opavského biskupství Pavel Siuda.

Například v Havířově si lidé mohli plamínek převzít v neděli odpoledne ve vánočním městečku. Plamínek symbolizující Kristovo narození ale bude možné si odpálit i v havířovských kostelích – stejně jako v desítkách dalších svatostánků v celém regionu.

V některých obcích ho budou také roznášet – na Štědrý den se na Betlémské světlo mohou těšit všichni, kdo o ně projevili zájem, například ve Vřesině, v Rychvaldě si pro ně zas mohou přijít do klubovny 7. skautského oddílu, v Os-travě-Vítkovicích bude hořet v obřadní síni na hřbitově, rýmařovští skauti budou Betlémské světlo rozdávat 24. prosince na náměstí Míru… Seznam všech míst najdete na www.betlemskesvetlo.cz.

(zi)