Jak byste charakterizovala vaši obec?
Horní Bludovice jsou obec zemědělského charakteru, ostatně máme to i ve znaku - snop a dva cepy. Je to malebná vesnička. Lidé tady chovají krávy, ovce, drůbež, koně a další různé zvířectvo. Zemědělství ale není stěžejní obor pro všechny. Dalo by se říct, že jsme taková dobrá adresa pro lidi z Havířova.

V obci se poměrně dost staví. Je na růst obyvatel připravena infrastruktura obce, občanská vybavenost. Máte dostatečnou kapacitu ve školce i ve škole?
Infrastruktura je bohužel v současné době už nedostatečná a škola má malou kapacitu. Část školky dokonce máme v sousední obci. V obci je jen malotřídka, školáci z druhého stupně musejí dojíždět do Havířova. Kámen úrazu je v tom, že školní budova moc rozšířit nejde. Momentálně se pracuje na projektové dokumentaci na novostavbu mateřské školy. Nové prostory by měly vzniknout v bývalé budově zahrádkářů hned za obecním úřadem. Tím by se uvolnily prostory pro potřeby základní školy. Bohužel to nevyřeší hlavní problém, tedy aby v obci byla devítiletka. Momentálně však nemáme vhodnou plochu, kde by nová škola mohla stát.
Byly doby, kdy rodiče neměli problém s umístěním svých dětí do ZŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích, ale bohužel se smluvně nepodchytila spádovost, a teď mají rodiče problém najít pro děti školu. ZŠ Frýdecká už začíná být kapacitně naplněná vzhledem rozrůstající se lokalitě Lipky. Rodiče proto musejí pro své děti pracně shánět místo v jiných školách v Havířově. Ano, škola je u nás v obci velké téma.

Horní Bludovice. Rozlehlá obec nedaleko Havířova je vhodným místem pro bydlení. Základní škola.Horní Bludovice. Rozlehlá obec nedaleko Havířova je vhodným místem pro bydlení. Základní škola.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Pojďme změnit téma. Prozraďte, jaké máte na letošní rok naplánované větší investice.
Momentálně hlavně připravujeme projekty. Letos chceme upravit interiér obřadní síně u hřbitova na Špluchově. Fotbalistům jsme slíbili nové šatny, nyní probíhají práce na projektové dokumentaci. Projekt stavby chodníku kolem cesty, která vede od školy na Záguří je ve fázi podání žádosti o stavební povolení. Pokud dostaneme stavební povolení, chtěli bychom ještě letos začít výstavbu první etapy. V celé délce bude chodník dlouhý přes kilometr. A ještě taková perlička, diskutujeme se zastupiteli o tom, že bychom u vysílače pod kopcem, který se jmenuje Kohout, postavili rozhlednu. Je tam nádherný výhled.
Letos se také chystáme opravit dvě komunikace a obecní bytový dům, kterou zkraje roku 2019 poškodil výbuch plynu. Při rychlé havarijní opravě se nestihly opravit sklepy a fasáda. Čeká nás také úprava lávky přes Lučinu, která je v havarijním stavu. Hodně jsme investovali také loni, třeba na Záguří jsme díky získané dotace postavili dětské hřiště a workout hřiště a zlepšila se bezpečnost přecházení přes cestu před školou díky výstavby nového přechodu pro chodce.

Je něco, co lidi v obci vyloženě trápí?
Určitě je to absence zubaře a dětského lékaře. Praktik pro dospělé má ordinaci v objektu obecního úřadu a druhou na Špluchově. Pokud jde o zubaře, měli jsme již něco rozjednáno, ale nakonec to bohužel nedopadlo v náš prospěch. Jedna zubařka má soukromou praxi v jednom z rodinného domu na Lipkách. Další věcí, která trápí obec jako takovou, je podobně jako v jiných podobných obcí, chybějící nebo nedostatečná kanalizace. Investice na projektování a výstavbu jsou velmi náročné. Momentálně se projektuje kanalizace pro část Lipky.

Jak je obec připravena na změnu v systému nakládání s odpadem?
Dobrá otázka. Pracujeme na tom. Díky dotaci budeme moci pořídit nádoby na bioodpad, plast a papír téměř na každé číslo popisné. Zatím má každý možnost odkládat bioodpad nebo plast do igelitových pytlů. Nyní pracujeme na přípravě podmínek zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku jak na nákupu těchto nádob, tak na jejich svoz.