Díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj a podpoře města mohla škola učebny nechat kompletně zrekonstruovat a pořídila do nich zcela nové vybavení, např. nové laboratorní stoly s médii a zdrojem či moderní dataprojektor s interaktivní tabulí.

Společně s učebnami nechala škola zmodernizovat také kabinet, vybudovat bezbariérový vstup na toaletu a pořídila schodolez pro handicapované.

„Jsme velmi rádi, že se škole podařilo tento projekt zrealizovat. Naše školy se snaží využívat dostupné dotační tituly a mají v tom naši plnou podporu. Některé vybavení učeben havířovských škol je již zastaralé, postupně je proto renovujeme také z našich zdrojů. Vzdělávání dětí je oblast, do které musíme investovat. Metody výuky je třeba neustále posouvat směrem k moderním technologiím,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a kulturu Jana Feberová.

ZŠ Karoliny Světlé chce nyní získat také finance na obnovu počítačových učeben.

Dramaturg klubu Stolárna Rostislav Jež.
Dramaturg Rostislav Jež: Klub Stolárna dosahuje až na své hranice možností