„Díky dlouhodobé přípravě na tuto inkluzi, včetně té technické, jsme mohli nyní otevřít tuto třídu pro rozvoj nadaných žáků. V této třídě se budou střídat skupiny sestavené z několika ročníků, které povedou speciálně vyškolené učitelky. Učebna pro nadané děti bude rozdělena na tři sekce jedna se týká například čtenářské gramotnosti a logiky, další IT technologií a další je pak koncipována jako klasická třída s interaktivní tabulí. Nadstandardní je třída už svým neklasickým pojetím,“ prozradil informace o speciálních třídách ředitel ZŠ a MŠ Dělnická Petr Juras.

Třída pro nadané žáky bude od září maximálně využívaná. V rámci nástavby pak budou fungovat také další třídy, například jazykové, do kterých budou docházet také žáci jiných škol.