„Stalo se pěknou tradicí, že zástupci města se účastní zahájení školního roku v prvních třídách základních škol. Uvítání prvňáčků je jedním z aktů města, ke kterým se řadí vítání občánků, zlaté svatby či gratulace k narozeninám seniorů,“ uvedl mluvčí magistrátu Ivan Trnka.

Ne pro všechny je však září začátkem školního roku. Někteří studenti středních škol a gymnázií budou mít totiž v tomto měsíci možnost své studium úspěšně dokončit. Šanci dostanou studenti, kteří neuspěli nebo nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v prvním termínu. Oproti gymnáziím to není na středních školách nic neobvyklého. Letos jsou známy i případy, kdy nebyla k maturitě připuštěna více než polovina studentů jedné třídy.

Město každoročně také vynakládá na opravu budov základních a mateřských škol značné částky. Letos bylo na tyto opravy schváleno téměř 45 milionů korun. „Především se jednalo, jako každoročně, například o opravy sociálních zařízení, výměny prosklení schodišť, opravy hydroizolací budov, úpravu rozvodů ústředního topení, opravy střech, instalace termoventilů,“ přiblížil Trnka.

Dotace na opravy středoškolských zařízení z pokladny Moravskoslezského kraje již tak bohaté nejsou a k penězům je složitější se dostat.

Problémem je také stále se snižující počet dětí, který má za příčinu uzavření Základní školy Nezvalova.
„V novém školním roce nastoupí do vyučování na základních školách 6 933 dětí. Oproti loňskému roku dojde k poklesu o 231 žáků. Z pětileté sledovanosti počtu žáků ve školách vyplývá, že dochází ke každoročnímu značnému poklesu,“ řekl Trnka. Vyhlídky do budoucna tedy nejsou nijak růžové a je pravděpodobné, že uzavření ZŠ Nezvalova nezůstane ojedinělým případem.