Pro školáky byla připravena řada soutěží o odměny. Poznávali stromy, stříleli ze vzduchovek, učili se rozeznávat ptáky nebo se pokoušeli proniknout do tajů nejrůznějších skautských her. Připravena pro ně byla ukázka sokolnictví, ale výcviku psů. „Tuto akci pořádáme již druhým rokem u příležitosti oslav Dne dětí a jejím cílem je vzbudit u školáků zájem o přírodu a ukázat jim některou z jejich tváří. Program se snažíme i obnovovat, aby mohli pokaždé poznat něco jiného, co souvisí s myslivostí a přírodou. Zájem škol je velký,“ uvedl lesní hospodář Karel Křemen. Spokojeny byly i děti. Denně se jim nepoštěstí vidět zblízka například dravé ptáky a tak kromě sladké odměny si na památku někteří odnesli například společnou fotografii s živým orlem.