Zhluboka se nadechni. Tak zní název mezinárodního projektu, na kterém spolupracovali žáci ZŠ Dětmarovice a Základní školy Třech bratrů z polského Hažlachu.

Projekt, zaměřený především na monitorování kvality ovzduší v obcích zmiňovaných škol, se snažil zvýšit povědomí o problematice znečišťování vzduchu mezi dětmi i veřejností obecně.

„S myšlenkou monitorování nás v listopadu loňského roku oslovila polská škola. Děti 6. a 7. tříd se následně zúčastnily několika tematicky zaměřených seminářů a seznámily se také s prototypem přístroje měřícího prachové částice, který byl v projektu využíván,“ vysvětlila učitelka Jana Brožková s tím, že jednotlivé měřiče žáci rozmístili na šesti místech v obci.

„Vzduch jsme zde monitorovali dva měsíce. Kolegyně Martina Šebková nám pak pomohla výsledky měření z přístrojů zpracovat do takové podoby, abychom je mohli prezentovat například i Obecnímu úřadu v Dětmarovicích. Potěšilo nás navíc, že byť jsou naše data poloprofesionální, projevily o ně zájem také Český hydrometeorologický ústav, VŠB–TU Ostrava a Hornicko-hutnická akademie v Krakově. Proto bychom chtěli v měření pokračovat také do budoucna,“ dodala Brožková.

Mnohdy nelichotivé výsledky monitorování překvapily i děti, které se projektu účastnily.

„Špatné ovzduší nemůžeme svádět jenom na druhé. Ukázalo se například, že výsledky často ovlivňovalo to, čím lidé v obci v dané dny topili. Jestli chceme stav zlepšit, musíme začít u sebe,“ podotkl sedmák Luboš Feber.

Ve zdravém těle…

Kromě měření se účastníci projektu rozhodli něco udělat také pro své zdraví. Na hřišti dětmarovické školy proto uspořádali sportovní dopoledne, kde české i polské děti poměřily své síly.
Další sportovně zaměřené setkání škol by mělo proběhnout na konci dubna v Hažlachu.