Základní škola Mendelova, zvaná též „Mendelka", se tak v pátek proměnila v kreativní prostor, kde v hlavní roli byla nejen schopnost pomoci člověku ve zdraví ohrožující situaci.

„Hlavní cíl byl také rozvoj spolupráce a komunikace různě starých a nadaných žáků," uvedl hlavní organizátor akce, zástupce ředitele ZŠ Mendelova Pavel Wojnar.

Malí i velcí žáci pracovali spolu

Žáci 2. až 9. stupně si tak v pátek ráno nejprve vylosovali číslo jedné z 25 skupin, ve které pak prožili celý školní den. Pak pracovali ve dvojicích nebo v malých skupinách. Do každé skupiny se pak přidali dva studenti zdravotní školy.

Ti pak mimo jiné připravili v každé učebně stanoviště, kde pak spolu se školáky řešili různé krizové situace včetně poskytování první pomoci při nich. Zároveň dávali školákům okamžitou zpětnou vazbu a upozorňovali je na případné chyby.

Akce se povedla

„Tento natradiční školní den splnil své základní cíle. Losem namíchaní malí a velcí žáci školy využili prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci, i když nejsou vrstevníky či kamarády. Navíc museli spolupracovat i se studenty střední školy. Stejně tak je tomu přece v běžném životě, že jsme nuceni mluvit a spolupracovat s různými lidmi, nejen s kamarády," uvedl dále k projektovému dni Pavel Wojnar.

„Žáci si vyzkoušeli řešení modelových situací při poskytování první pomoci, což se jim může kdykoliv v životě hodit. Výborné bylo, že tento praktický nácvik s nimi trénovali středoškoláci a nikoliv učitelé," dodal organizátor dne závěrem.

Všichni učitelé ZŠ Mendelova pak také velmi oceňovali připravenost a spolupráci se středoškoláky. Na projektový den Napříč školou jich přišlo celkem 52.

„Studenti byli opravdu výborně připraveni nejen potřebným zdravotnickým materiálem, ale především také svými předvedenými znalostmi a dovednostmi," zněly pochvaly z pedagogického sboru pořádající ZŠ Mendelova.