Jaká je však skutečnost? To se mohli žáci prvního stupně dozvědět během interaktivní procházky Těšínem, kterou připravila městská knihovna.

„Komentované prohlídky jsou nejlepší způsob, jak děti přístupnou formou seznámit s historií města, v němž žijí. Zajdeme společně k nejdůležitějším stavbám připojíme hru či pověst,“ říká Dana Zipserová, koordinátora dětských akcí v rámci českotěšínské knihovny.

Její kolegyně Kateřina Šildrová z dětského oddělení pobočky v Havlíčkově ulici dodává, že dětem se tato neotřelá forma líbí.

„K tématu máme pracovní listy, které žáci během prohlídky vyplňují, a to je hodně baví,“ konstatovala.

Knihovnice vytvořily klasický procházkový okruh, který začíná na náměstí, pokračuje ulicí Odboje na Hlavní třídu, která je první ulicí, jež v Těšíně existovala. Další zastávkou jsou Masarykovy sady, kde mimo jiné stojí nejstarší obytný dům ve městě.

Následuje zastavení u kavárny Avion, a protože kvůli formalitám děti nemohou s učitelkami do Polska,u mostu Družby povídání pokračuje o Zámeckém vrchu. Vše doplňují fotografie jednotlivých objektů, které knihovnice dětem ukazují.

Okruh pokračuje kolem Těšínské tiskárny, kulturního střediska Střelnice a končí u vlakového nádraží.

Interaktivní procházka pro mladší děti je ve své podstatě nová forma besed o městě, které pro starší žáky i studenty již delší dobu probíhají v knihovně. „Tato zajímavá procházka je příležitost, jak děti nejlépe poznají historii města, ve kterém vyrůstají,“ říká Jaromíra Oklešťková.