Žáci již za svou snahu dostali mnohá ocenění. Projekt byl s velkým úspěchem představen na celostátním slyšení v Praze a dětem byla rovněž udělena pochvala za práci Magistrátem města Havířova u příležitosti Dne učitelů.

„Děti udělaly kus práce. Téma a daný problém si vybraly samy. Ve svém volném čase školáci začali shromažďovat informace o Pežgovském lese, jaká v něm žijí zvířata a jak mohou pomoci. Navázali kontakty s Lesní správou Šenov, havířovským magistrátem a Mysliveckým sdružením Šenov,“ řekla učitelka Ivana Petřvaldská.

Po zhodnocení informací a současné situace se žáci rozhodli pro brigády a vyčištění lesa od odpadků, dále umístění informační tabule a odpočívadla, které bude žákům také sloužit pro výuku přírodopisu.

„V práci s dětmi budeme pokračovat i v příštím školním roce, jelikož chceme dokončit informační panel a umístit odpočívadlo. Budeme se snažit si vzít pod patronát část lesa v nejbližším okolí školy a zapojit do spolupráce i veřejnost. Svou práci chceme také představit dalším školám Havířova,“ dodala učitelka.