Ředitelé zařízení nečekají žádné změny oproti minulému roku. Dětí by nemělo být ani málo ani hodně a kapacity budou zcela využity. Pokud by se však stalo, že dětí přijde k zápisu více, než je volných míst, bude muset každé zařízení vyhlásit výběrové řízení, kde budou stanovena kritéria pro přednost přijetí.

„V naší mateřské škole mají přednost děti předškolního věku, dále bude směrodatné, zda jsou rodiče zaměstnáni nebo také na kolik hodin bude dítě školku využívat,“ řekla ředitelka Mateřské školy Čelakovského Alena Motyčková. Může se stát, že dítě v dané školce nesplní kritéria a bude odmítnuto. V takovém případě se mohou rodiče obrátit na magistrát a požádat o výpis zbývajících volných míst, na základě kterých mohou dítě umístit do školky s nepokrytou kapacitou.

Vyrovnaný počet dětí zaznamenávají také havířovské jesle. „Máme dvě zařízení s celkovou kapacitou 62 míst a ty se nám daří pokrývat. Děti se nemusí zapisovat do pořadníku ani čekat na přijetí,“ řekla vedoucí jeslí Jana Foldýnová.

Jinou situaci mají děti s vadami řeči, které potřebují umístit do logopedické třídy. V Havířově jsou jen tři tyto speciální třídy.

„Dětí s poruchou řeči každým rokem přibývá a my máme stav plný. Bohužel teď sami nevíme, jaká bude situace v novém školním roce, jelikož došlo ke změně zákona. Doposud mohlo být v této speciální třídě umístěno 12 dětí. Platnost zákona ukládá snížení počtu jen na 8 až 10 dětí a jelikož jsou ve městě jen tři třídy, obávám se, že může nastat nedostatek volných míst,“ konstatovala ředitelka.

Kolik dětí bude potřebovat navštěvovat speciální třídu v příštím školním roce, zatím nelze stanovit. „Přesnou situaci budeme vědět až během letních prázdnin, kdy nám předá klinická logopedka žádosti o umístění dítěte do této třídy. Provozovat v zařízení logopedickou třídu je poměrně finančně náročné. Dostáváme zvýšené dotace, ale ty opravdu pokryjí jen nutné náklady. Na financování speciálních pomůcek se podílejí i rodiče,“ doplnila Motyčková.