Krajští hygienici budou provádět kontroly úhlů posedů dítěte, ale stačí, když má zařízení různé výškové typy lavic, které jsou vyhovující.
Některé havířovské školy však přecházejí k těmto nastavitelným lavicím.

„Určitě je pro žáky vhodnější nastavení na míru, ale nejsme schopni zakoupit pro všechny třídy nové vybavení. Je to velice velká investice, jelikož jeden stůl stojí až 1 800 korun a židle 1 300 korun. Naše škola bude mít nové dvě jazykové učebny a tam již tohle nastavitelné vybavení bude. Dodržujeme vyhlášku a v ostatních třídách máme lavice od stupně velikosti jedna až pět. Postupem času se budeme snažit najít finanční prostředky, abychom mohli dovybavit ostatní třídy,“ řekla zaměstnankyně ZŠ M. Pujmanové Ivana Juřinová.

Krajský školský úřad vidí o něco větší problém spíše na středních školách. „Opravdu není povinnost, aby ředitelé škol nebo zřizovatelé nakupovali polohovatelný nábytek. Musí však být dodrženy určité parametry a úhly, tak aby dítěti například netrpěla páteř. Na základních školách mají několik typů různých velikostí vybavení, a proto hygienické kontroly nezaznamenávají větší problémy. Hůře na tom mohou být střední školy, které mají většinou jenom jeden typ lavic a židlí,“ řekla Pavlína Haščáková.