V červnu se zde upravovaly střechy pavilonů, v červenci byly vyměněny části copilitových stěn a v srpnu došlo na výměnu oken. Bezesporu nejvýznamnější akcí jsou však stavební úpravy školní kuchyně, které by měly být dokončeny v průběhu měsíce září. „Stavební práce se provádí v jedné dvoupodlažní budově školy, ve které je a bude umístěna kuchyně se zázemím, jako jsou sklady, kuchyňky, přípravny, mrazící boxy, lednice, ale i jídelna, jídelna se sociálním zařízením pro externisty, sociální zařízení pro personál.

Projektovaná kapacita je 1 000 obědů denně a 1 120 svačin denně,“ uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. Stavební úpravy zahrnují novou dispozici objektu. Dojde k vybourání části stávajících příček a vyzdění nových, zhotovení nových omítek a vůbec ke kompletní rekonstrukci. Pracuje se ale i na dalších orlovských školách. Dokončena byla v těchto dnech výměna oken v Základní škole U Kapličky v Orlové-Lutyni a naopak zahájena v mateřské škole v ulici Lesní. Rovněž mateřská škola K. Dvořáčka na sídlišti V. etapa v Orlové-Lutyni zahájí školní rok s novými dětskými prvky. Ty byly instalovány na zahradě tohoto předškolního zařízení. Městskou pokladnu přijdou uvedené opravy na více než 22,5 milionů korun.